คลังข้อมูลผลงานอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แสดงผลงาน


นิทรรศการ "อาชีวศึกษาทวิภาคี"


ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


ที่อยู่ติดต่อ

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
    456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  • info@svc.ac.th
  • www.svc.ac.th
  • 0-7728-2001, 0-7728-4499 Fax. 0-7727-2631

สนับสนุนโดย

    นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี