คลังข้อมูลผลงานอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถานศึกษา ที่ลงทะเบียน


ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสาวิทย์ ญาณภิรัต
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
927 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อ.เมืองมหาชัย
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. 034-411248 fax 034-411185
email : pornmongkhol@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายนพดล สุวรรณสุนทร
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
198 ม.6 ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี 72110
Tel. 035552105 fax 035552105
email : monthon.prangsorn@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
109หมู่ที่3ตำบลบึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
Tel. fax ๐ ๒๕๔๖ ๗๑๘๔
email : indytomaum@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสุรินทร์ นวลรอด
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
392 หมู่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel. 077-288360 fax 077-287-577
email : suratpoly@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
100 ม.5 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์
Tel. fax 056753049
email : naga1924@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

นายศุภวัฒน์ ปากเมย
อ.
จ.
Tel. fax
email :
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

นางสาวกัลยากร กองทองนอก
240 หมู่ 4 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 2 อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
Tel. fax 044-811536
email : off_919_@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
108 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
Tel. fax 055612419
email : anuchanilawan@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
อ.
จ.
Tel. fax
email :
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
132 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย
Tel. 053953392 fax 053953474
email :
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
99 หมู่ 2 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
Tel. fax 0-5635-0683
email : laksapronkaew@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
150 อ.เมืองน่าน
จ.น่าน 55000
Tel. fax 054772520
email : chatnapa28@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายธงไชย รัตนสุวรรณ์
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
157 ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช 80000
Tel. 075378612 fax 075378612
email : watida_pam@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายมานิตย์ มณีโชติ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
33 ถ.พิจิตร-กำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิจิตร ุุ66000
Tel. 056608572 fax 056608573
email : od18@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
194 reward : 7 Page : << Back 1 2 3 4 5 6 7

ที่อยู่ติดต่อ

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
    456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  • info@svc.ac.th
  • www.svc.ac.th
  • 0-7728-2001, 0-7728-4499 Fax. 0-7727-2631

สนับสนุนโดย

    นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี