คลังข้อมูลผลงานอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถานศึกษา ที่ลงทะเบียน


ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสมพงษ์ เทศน์ธรรม
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
73 หมู่ 1 ตำบลสระแก้ว อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด 45140
Tel. 043-590272 fax 043-590192
email : -
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ
วิทยาลัยเทคนิคสารภี
139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี
จ.เชียงใหม่ 50140
Tel. 053423301 fax 053423975
email : eak.srptc@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
147 หมู่ 4 ตำบลร่องกาศ อ.สูงเม่น
จ.แพร่
Tel. fax 054-534619
email : phraepolytechnic@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

นายสุรศักดิ์ ทองระอา
205 หมู่ 3 ตำบลหนองชาก อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี
Tel. fax 0-38485205
email : chontech@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสุรพล ดนตรีสวัสดิ์
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
433 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
Tel. 032-338544 fax 032-337477
email : itc_rat@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

Asmee Jehmama
10 ต.สะบารัง อ.เมือง
จ.ปัตตานี
Tel. fax 073333168
email : azeezah107@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
อ.
จ.
Tel. fax
email :
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นางสาวรุจิรา แกล้วทะนงค์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
Tel. 074311202,074313080 fax 074313512
email : thesvc2013@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
อ.เมือง
จ.สุรินทร์
Tel. fax
email : taweesak_jun@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

โรจน์ศักดิ์ อุทัยศรี
อ.
จ.
Tel. fax
email :
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสุรพล วริทนร์เวช
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
149 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
Tel. 055 252707 fax 055 252708
email : sktc_pl@yahoo.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
377 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร
จ.กรุงเทพมหานคร
Tel. fax 02-2259781
email : swbha@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

นายวิทยา อาวรณ์
อ.
จ.
Tel. fax
email :
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายวิศวะ คงแก้ว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
244 หมูที่ 7 อ.ช้างกลาง
จ.นครศรีธรรมราช 80250
Tel. 075446734 fax 075-445735
email : ืnkatc244@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายประเวศ วรางกูร
นายเติมศักดิ์ ขวัญบุรี
27 ม.5 ต.หนองแก อ.เมือง
จ.อุทัยธานี
Tel. fax 056982622
email : uthaitaneeatc@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายเรืองแสง ห้าสกุล
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
115 ถนนบริพัตร ตำบลท่าราบ อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000
Tel. 032425432 fax 032425705
email : apichart.ketsuwan@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ ปิ่นกุล
99 หมู่ 10 ตำบลนาเริก อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี
Tel. fax 038-209700
email : luxsana3009@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายกมล ชุ่มเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
11 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง 21120
Tel. 038-892039 fax 038-892292
email : ิbk.technical@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
อ.
จ.
Tel. fax
email :
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายณัชธร ทองดอนเปรียง
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
425 ถนนสรงประภา อ.ดอนเมือง
จ.กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. 02 - 565 - 5277 - 9 fax 02 - 565 - 5278 ต่อ 133
email : dmtc@technicdon.ac.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
380 ก. ถนนโนนม่วง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ 36000
Tel. 044812083 fax 044811938
email : Mhuy55@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
วัฒนานคร อ.วัมนานคร
จ.สระแก้ว
Tel. fax 037261675
email : eiweiw2554@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายอนันต์ หอมพิกุล
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
35 ถ.จงกลนิธารณ์ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
Tel. 045-244754 fax 045-244755
email : janyaporn2557.m@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายเรวัช ศรีแสงอ่อน
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
หมู 8 ตำบลบ้านครัว อ.บ้านหมอ
จ.สระบุรี
Tel. fax 036-331004
email : thaluang.cementhaianusorn@gmai
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

นายอนุชาติ รังสิยานนท์
99 อ.แม่ทา
จ.ลำพูน
Tel. fax
email : Atc_lamphun@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

นายชัยณรงค์ วงษ์จำปา
115 ถ.สริยเดชบำรุง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด
Tel. fax 043511430-125
email : inforvc@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
119 ม.1 ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย
จ.มุกดาหาร
Tel. fax 042662522
email : mukdaha02@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
จ่าสิบเอกสมพร ชูทอง
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
66 หมู่ 8 ถนนร่วมพัฒนา ซอย 6 แขวงลำผักชี อ.หนองจอก
จ.กรุงเทพมหานคร 10530
Tel. 029887739 fax 029887990
email : dek-flat@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

ศิรประภา นะคะจัด
96 หมู่ที่1 อ.เมือง
จ.ยโสธร
Tel. fax
email : sayhi_arita@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายมะณู คุ้มกล่ำ
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
50 ถนนปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร 62000
Tel. 055711090 fax 055711200
email : woowoo383@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
194 reward : 7 Page : << Back 1 2 3 4 5 6 7 Next>>

ที่อยู่ติดต่อ

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
    456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  • info@svc.ac.th
  • www.svc.ac.th
  • 0-7728-2001, 0-7728-4499 Fax. 0-7727-2631

สนับสนุนโดย

    นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี