คลังข้อมูลผลงานอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถานศึกษา ที่ลงทะเบียน


ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นางวรรณภา พ่วงกุล
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
405 หมู่ 7 ถ.ปัทมานนท์ อ.ท่าตูม
จ.สุรินทร์ 32120
Tel. 044591769 fax 044591769
email : wannapa104@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายรวม ชินานุปกรณ์
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
138 ถนนจิระ อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
Tel. 044612260 fax 044613354
email : tha_naph@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
ดร.สุทธิพล พลศรีพิมพ์
นายสราวุฒิ งามศักดิ์
95 ม.5 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา
Tel. fax 044487181
email : sarawutng18@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายอาคม จันทร์นาม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
247 หมู่ 3 ต.หมื่นไวย อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
Tel. 044-923301 fax 044-923302
email : nmptckorat@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
ดร.สำราญ หงษ์กลาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
272 อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
Tel. 044242001 fax 044242001
email : nvc_datacenter@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
116 หมู่ 1 ตำบลท่าช้าง อ.เมือง
จ.นครนายก 26000
Tel. 037313532 fax 037311025
email : nayoktech@yahoo.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายวิระ ออมทรัพย์ทวี
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี 25110
Tel. 037-625220 fax 037-625224
email : k_damrongrat@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
908 อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี
Tel. fax 037-211-068 ต่อ 200
email : admin@technicprachin.ac.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
154 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Tel. 038511142 fax 038513863
email : cvcvolcation@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นางอรทัย โยธินรุ่งเรื่อง สุดสงวน
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
191 ม.13 ต.นายายอาม อ.นายายอาม
จ.จันทบุรี 22160
Tel. 039-370959 fax 039-370959
email : sarabun_nayaiam@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายวัชรินทร์ ศิริพานิช
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
193 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20250
Tel. 038238398 fax 038237268
email : activity_tatc@hotmail.co.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายจิระ เฉลิมศักดิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
37 ม.3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160
Tel. 038447241 fax 038447243
email : sbtvc_2008@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายธนรัตน์ ทองหยัด
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
เลขที่ 146 หมู่ 5 ตำบล ห้วยกะปิ อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20130
Tel. 038386360 fax 038382039
email :
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายวิม กัลปนาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
388 ม.5 ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
Tel. 038277043 fax 038286110
email : -
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายนนทพงศ์ ยอดทอง
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
424 อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
Tel. 036-211122 fax 036-212096
email : sbt.ac.th@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสมหมาย สว่างศรี
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
336 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อ.เมือง
จ.ชัยนาท 17000
Tel. 056-411276 fax 056-411847
email : chainat01@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
643 อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
Tel. 036-512515 fax 036-511-244
email : singvc@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายประสาร พันธ์ลิมา
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
4 อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
Tel. 036-511232 fax 036-511487
email : sbtc_data@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ
วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง
343 หมู่ 1 ถ.สุระนารายณ์ ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง
จ.ลพบุรี 15120
Tel. 036-708093 fax 036-708094
email : nottingkel@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายวีระเดช เหลืองหิรัญ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
323 ถนนนารายมหาราชณ์ ตำบลทะเลชุบศร อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
Tel. 036-411083 fax 036411666
email : lbtech.p@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
131 หมู่ 1 ตำบลธนู อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel. 035213334 fax 035335965
email : apc@apc.ac.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นางอรสา รามโกมุท
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ค.2 ม.3 อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel. 035241211 fax 035241212
email : avc2551@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายมนตรี หารือนทรง
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
55 หมู่ 9 ต.คานหาม อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. 035-800661 fax
email :
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายอรรถพล สังขวาสี
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี อ.มีนบุรี
จ.กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. 0-2517-2041 fax 0-2518-1200, 0-2517-2046
email : sarabun.mtc103@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายปฏิเวธ พึ่งอุบล
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
22 ซอยบางนา-ตราด 1 อ.บางนา
จ.กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. 0-2361-2901-2 fax 0-2393-0614
email : bangnacc@bncc.ac.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นางยุพิน พิมศร
สุรีย์ โรบินสัน
286/1 ถ.บำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย
จ.กรุงเทพมหานคร
Tel. fax 022232578
email : surichav@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
274 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ
Tel. fax ต่อ 118
email : p_samutprakan@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
486 หมู่ 4 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง
จ.ขอนแก่น 40310
Tel. 043441804 fax 043441555
email : p.c.1993@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
111 บ้านหนองผักหนาม อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน
Tel. fax 053-681576
email : cdpp3737@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

นายสมชาย ยิ้มนวล
อ.
จ.
Tel. fax
email :
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
194 reward : 7 Page : << Back 1 2 3 4 5 6 7 Next>>

ที่อยู่ติดต่อ

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
    456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  • info@svc.ac.th
  • www.svc.ac.th
  • 0-7728-2001, 0-7728-4499 Fax. 0-7727-2631

สนับสนุนโดย

    นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี