คลังข้อมูลผลงานอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถานศึกษา ที่ลงทะเบียน


ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายวรยุทธ์ ชีวรัตน์
วิทยาลัยการอาชีพรามัน
69 ถ.รามัน-บาลอ ม.1 ต.บาลอ อ.รามัน
จ.ยะลา 95140
Tel. 073-262048 fax 073-262040
email : ramanvoc@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสุรินทร์ คงยัง
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
2 ถนนวิทยาลัยการอาชีพ2 ตำบลเบตง อ.เบตง
จ.ยะลา 95110
Tel. 0-7323-4111 fax 0-7323-2295
email : bticec@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นาย ปรีชา เวชศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
อ.
จ.
Tel. fax
email : pattanifish_college@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
59 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อ.หนองจิก
จ.ปัตตานี 94170
Tel. 073357320 fax 073357320
email : chittakun@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นางยุพดี อ่องวุฒวัฒน์
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
10 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง
จ.ปัตตานี 94000
Tel. 073333011 fax 073336183
email : ptnicecplan@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายธวัชชัย หนูอินทร์
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
265 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม
จ.พัทลุง
Tel. fax 074841008
email : ptc2itc@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายพิทักษ์ ธรรมา
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
210 ม.6 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว
จ.พัทลุง 93140
Tel. fax 074-4697467
email : supon69@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายประสงค์ อยู่ทอง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
248 ถ.ราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อ.เมือง
จ.พัทลุง 93000
Tel. 074613066 fax 074613052
email : Vishnupt@yahoo.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายจำนงค์ พิศุทธางกูร
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
23 ม.2 ถ.เทศารัษฎา ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง 92130
Tel. 075-271495 fax 075-272049
email : huaiyot_icec@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสมศักดิ์ แพรกม่วง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
99 หมู่ 7 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง
จ.ตรัง
Tel. fax 075284039
email : info@kasettrang.ac.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นาจำนงค์ พูลภักดี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
อ.
จ.
Tel. fax
email : satunatc48@yahoo.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายธีระสิทธิ์ แสงขำ
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
217 ถนนศุลกานุกูล อ.เมือง
จ.สตูล 91000
Tel. 074-711107 fax 074-711110
email : satuntechnical@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสุรพล เอี่ยมสำอางค์
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
อ.
จ.
Tel. fax
email : info@lpt.ac.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
7 ถนนกาญจนวานิช ตำบลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
Tel. 074-212300 fax 074-212301
email : info@htc.ac.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นางสิริมาศ เพ็ชรไทยพงค์
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
22 หมู่ 1 ถนนนาทวี-ประกอบ ตำบลนาทวี อ.นาทวี
จ.สงขลา 90160
Tel. 074-371805 fax 074-371805
email : nathawee@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นางวรรณา โกสิยาภรณ์
นางสาวกฤษณา ขุนไกร
อ.
จ.
Tel. fax
email : Saraban210@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ภู่พลับ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
1 หมู่ 8 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก
จ.ชุมพร 86220
Tel. 077611881 fax 077611884
email : chawanan.tasanapoom2@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสุธน ราชเดิม
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
1 หมู่ 10 อ.หลังสวน
จ.ชุมพร 86110
Tel. 077544333 fax 077544333
email : Chumphon04@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
ผอ.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
158 หมู่ 5 ตำบลวังไผ่ อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000
Tel. 077576505 fax 077576505
email : pr.cptech@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายอำนวย นวลจันทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000
Tel. 077511234 fax 077511218 ต่อ 145
email : cpvc.ac@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสิริยุค วัฒนสุนทร
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
1 หมูที่ 5 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ
จ.สุราษฎร์ธานี 84190
Tel. 077366756 fax 077366756
email : suvimolis213@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
43 ม.3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม
จ.สุราษฎร์ธานี 84250
Tel. 077399079 fax 077399264
email : suratatc@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายวิชิต วิเชียร
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
เลขที่ 221 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อ.ไชยา
จ.สุราษฎร์ธานี 84110
Tel. 0 7731 0954-5 fax 0 7743 1593
email : Chaiya_cec@thaimail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel. 077-28263100 fax 077-28263100
email : info@svc.ac.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายภูวนาถ ทองพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
191 ม.7 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี
Tel. fax 077-274436
email : kdtc.ac.th@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายธวัชชัย หนูอินทร์
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
215หมู่5 อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83110
Tel. 076621428 fax 076621428
email : ooy.k96@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายจรัญ เกล้านพรัตน์
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
เลขที่ 42/20 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
Tel. 0-7622-4283 fax 0-7621-2741
email : polymail9@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายอดิศักดิ์ ชัชเวช
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
178/1 อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
Tel. 081-569-3609 fax 076-212729
email : pket_tech@yahoo.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายประจักษ์ รักดี
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
41 ม.6 ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา 82110
Tel. 076-455085 fax 076-455085
email : takuapacollege@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
94 อ.ม.7
จ.กระบี่ 81000
Tel. 075611797 fax 075611797
email : info@kbtc.ac.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
194 reward : 7 Page : 1 2 3 4 5 6 7 Next>>

ที่อยู่ติดต่อ

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
    456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  • info@svc.ac.th
  • www.svc.ac.th
  • 0-7728-2001, 0-7728-4499 Fax. 0-7727-2631

สนับสนุนโดย

    นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี