ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
ณ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง
ตามวันที่ 19 มี.ค. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 1 คน
ครู 3 คน
นักเรียน นักศึกษา 0 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 1 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 ณ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนราชบพิธ สังกัดกรุงเทพมหานคร 1 1 วิทยาลัยการอาชีพเบตง วิทยาลัยการอาชีพเบตง นายสราวุฒิ คงสุข ดีเยี่ยม สถานที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับการติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ