ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
ตามวันที่ 11 มี.ค. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 2 คน
ครู 2 คน
นักเรียน นักศึกษา 4 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 3 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี อาคารกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าโขลง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 3 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี นายเชษฐา ทองพรหม สามารถพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่น -