ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
สน.โคกคราม
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
ตามวันที่ 27 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 0 คน
ครู 6 คน
นักเรียน นักศึกษา 12 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 5 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 สน.โคกคราม โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1 3 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นายทนงศักดิ์ บำรุงพาณิชย์ ดีเยี่ยม อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำเครื่องพ่น ขาดตลาด
2 สน.โคกคราม โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 2 2 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นายทนงศักดิ์ บำรุงพาณิชย์ ดีเยี่ยม อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำเครื่องพ่น ขาดตลาด