ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
โรงแรมสยามพาราไดซ์
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ตามวันที่ 26 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 2 คน
ครู 4 คน
นักเรียน นักศึกษา 8 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 1 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 โรงแรมสยามพาราไดซ์ โรงแรมสยามพาราไดซ์ 1 1 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นายวชิระ มหาวรสิทธิกุล ดี ไม่มี