ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
เขตลาดกระบัง
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ตามวันที่ 25 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 5 คน
ครู 6 คน
นักเรียน นักศึกษา 3 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 2 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 9 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นางสาวจงสถาพร ดาวเรือง ใช้งานได้ดี ไม่มี