ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ตามวันที่ 24 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 0 คน
ครู 7 คน
นักเรียน นักศึกษา 5 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 10 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม รั้ววิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 2 10 อาชีวะศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก วิทยาลัยเทคนิคนางรอง นายระเบียบ เที่ยงธรรม พ่นหมอกได้ตามวัตถุประสงค์ -