ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ตามวันที่ 22 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 1 คน
ครู 3 คน
นักเรียน นักศึกษา 7 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 5 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 3 5 1. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี นายสุเชษฐ สิทธิเดช ทำงานได้อย่างดีเยี่ยม ไม่มี