ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
โรงเรียนวัดพิชัย
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ตามวันที่ 22 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 5 คน
ครู 10 คน
นักเรียน นักศึกษา 10 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 1 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 โรงเรียนวัดพิชัย โรงเรียนวัดพิชัย 2 1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายเสน่ห์ สุภาเลิศ ดีมาก -