ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
ตามวันที่ 20 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 3 คน
ครู 0 คน
นักเรียน นักศึกษา 0 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 2 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1 2 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช วิทยาลัยการอาชีพมหาราช นายปราโมท หล้าพิมพ์ ช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ และลดผลกระทบต่อสุขอนามัย 1. พื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นพื้นที่เสี่ยง ซึ่งอยู่บนดาดฟ้า 2. ตึกมีความสูง จึงมีความยากลำบากในการลำเลียงอุปกรณ์