ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
ส.น บางยี่เรือ
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ตามวันที่ 18 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 2 คน
ครู 2 คน
นักเรียน นักศึกษา 38 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 5 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 ส.น บางยี่เรือ อาคารสุขประพฤติ เขตบางซือ 1 4 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ว.ท.นนทบุรี ดีมากๆๆ การวางผังระบบนำ้
2 ส.น บางยี่เรือ ส.น เตาปูน 2 1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ว.ท.นนทบุรี ดีมากๆๆ -