ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
เขตบางนา
สถานศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ตามวันที่ 15 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 5 คน
ครู 5 คน
นักเรียน นักศึกษา 10 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 3 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 เขตบางนา โรงเรียนสิริรัตนาธร 1 3 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 3 เครื่อง วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นางสาวรจนา พูลป้อม ช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศและลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน สถานที่ติดตั้งส่วนใหญ่อยู่บนดาดฟ้า ซึ่งมีอากาศร้อนมากทำให้ผู้ปฎิบัติงานป่วยได้