ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
สำนักงานเขตลาดกระบัง
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
ตามวันที่ 14 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 4 คน
ครู 10 คน
นักเรียน นักศึกษา 22 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 2 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 สำนักงานเขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 1 2 จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์แล้วทำการประกอบ จัดการติดตั้งเอง วิทยาลัการอาชีพเวียงสา นายพิทบ สุทธะ ใช้งานได้ หาซื้ออุปกรณ์ยาก ไม่มีจำหน่ายในพื้นที่ท้องถิ่น