ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
โรงเรียนกิ่งเพชร
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ตามวันที่ 14 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 0 คน
ครู 3 คน
นักเรียน นักศึกษา 9 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 2 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 โรงเรียนกิ่งเพชร โรงเรียนกิ่งเพชร 2 2 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง นายนที มะเหม็ง ใช้งานได้ตามปกติ ไม่มี