ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
โรงเรียนศรีสังวาลย์
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ตามวันที่ 12 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 5 คน
ครู 9 คน
นักเรียน นักศึกษา 10 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 1 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 โรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 3 1 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี นายวรกฤต อยู่เย็น ทำงานได้ดี ไม่มี