ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
สน.นางเลิ้ง
สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ตามวันที่ 11 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 1 คน
ครู 4 คน
นักเรียน นักศึกษา 10 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 5 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 สน.นางเลิ้ง โรงเรียนสวนลุมพินี 1 5 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี อาจารย์เสรี เสนชู อยู่ในระหว่างดำเนินการ อุปกรณ์มีการปรับปรุงเล็กน้อย