ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ตามวันที่ 7 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 1 คน
ครู 0 คน
นักเรียน นักศึกษา 0 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 15 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม 1 5 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ดีเยี่ยม -
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ โรงเรียนวิมุตรารามพิทยากร(ฝั่งประถม) 2 10 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี, วิทยาลัยการอาชีพหนองแค วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี, วิทยาลัยการอาชีพหนองแค วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ดีเยี่ยม -