ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
สน.ร่มเกล้า
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแกลง
ตามวันที่ 1 มี.ค. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 2 คน
ครู 1 คน
นักเรียน นักศึกษา 5 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 1 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 สน.ร่มเกล้า โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณ เขตภาษีเจริญ 1 1 วิทยาลัยการอาชีพแกลง วิทยาลัยการอาชีพแกลง นายกีรติ สืบวงษ์ เครื่องพ่นทำงาน 30 ตารางเมตรต่อ 1 เครื่อง เรื่องของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเครื่องพ่นละอองน้ำเพื่อเดินทางไปติดตั้ง