ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
โรงเรียนวัดพระโทณเจดีย์(ตั้งตรงจิต ๔)
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
ตามวันที่ 27 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 0 คน
ครู 2 คน
นักเรียน นักศึกษา 2 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 1 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 โรงเรียนวัดพระโทณเจดีย์(ตั้งตรงจิต ๔) โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ (ตั้งตรงจิต ๔) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 1 1 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ประสบผลสำเร็จดี ไม่มี