ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ตามวันที่ 27 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 0 คน
ครู 3 คน
นักเรียน นักศึกษา 1 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 2 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2 2 อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ว่าที่ ร.อ.มนวิไชย วันโพนทอง การทำงานเป็นปกติ สามารถพ่นน้ำลดฝุ่นละอองในเกณฑ์ดี ไม่มี