ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
โรงเรียนวัดดอกไม้
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
ตามวันที่ 22 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 0 คน
ครู 3 คน
นักเรียน นักศึกษา 6 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 5 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 โรงเรียนวัดดอกไม้ โรงเรียนวัดดอกไม้ 583 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 1 5 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง รองฯ สุรศักดิ์ จันนพรัตน์ เครื่องมีประสิทธิภาพดีและพร้อมใช้งาน ระยะเวลาในการดำเนินงานค่อนข้างเร่งรัด