ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ตามวันที่ 13 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 4 คน
ครู 5 คน
นักเรียน นักศึกษา 10 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 2 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา โรงเรียนกิ่งเพชร 1 2 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา นายอุดม เข็มลาย ดีเยี่ยม 1.การขนย้ายขึ้นที่สูงรำบาก 2.สถานที่ติดตั้งรถ 6 ล้อเข้าไม่ถึง