ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
ตึก 41 ภายในทำเนียบรัฐบาล
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ตามวันที่ 11 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 2 คน
ครู 6 คน
นักเรียน นักศึกษา 35 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 2 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 ตึก 41 ภายในทำเนียบรัฐบาล ตึก 41 ภายในทำเนียบรัฐบาล 2 2 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา นายสมชาย ท่าตะเคียน คณะดำเนินงานมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี 1. ระบบไฟใหม่ทั้งหมด 2. การขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ดำเนินการลำบาก เนื่องจากตึกอยู่ในระหว่างการปรับปรุง