ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
ตามวันที่ 7 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 4 คน
ครู 2 คน
นักเรียน นักศึกษา 5 คน
ประชาชน 6 คน
ประเภทการให้บริการ จำนวน
ตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมให้คำแนะนำ 2 คัน
ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์พร้อมให้คำแนะนำ 4 คัน
ทำความสะอาดเครื่องยนต์เพื่อลดปริมาณฝุ่น 0 คัน
เป่ากรองอากาศ 3 คัน
ตรวจเช็คควันดำ 0 คัน
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ 0 คัน
อื่นๆ จำนวน 3 คัน
หมายเหตุ ปัญหาและอุปสรรค
ที่ ศูนย์บริการ บริการอื่น ๆ หมายเหตุ ปัญหาและอุปสรรค
1 สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง ตั้งโซ่ เปลี่ยนกรองเนื่องจากสกปรก ตั้งเบรค