ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ตามวันที่ 4 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 5 คน
ครู 4 คน
นักเรียน นักศึกษา 5 คน
ประชาชน 10 คน
จำนวนที่ได้รับจากหน่วยงาน/วิทยาลัยฯ 1,450 ชิ้น
จำนวนที่แจกให้ประชาชน 10 ชิ้น

ได้รับหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง จากวิทยาลัย
ที่ สถานศึกษา
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี