ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยอาชีวนครปฐม
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ตามวันที่ 4 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 2 คน
ครู 2 คน
นักเรียน นักศึกษา 5 คน
ประชาชน 0 คน
จำนวนที่ได้รับจากหน่วยงาน/วิทยาลัยฯ 4,000 ชิ้น
จำนวนที่แจกให้ประชาชน 0 ชิ้น

ได้รับหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง จากวิทยาลัย
ที่ สถานศึกษา
1 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี