ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
ศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน (Fix it Center) สน.บางกอกน้อย
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ตามวันที่ 31 ม.ค. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 2 คน
ครู 1 คน
นักเรียน นักศึกษา 10 คน
ประชาชน 60 คน
จำนวนที่ได้รับจากหน่วยงาน/วิทยาลัยฯ 2,500 ชิ้น
จำนวนที่แจกให้ประชาชน 2,500 ชิ้น

ได้รับหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง จากวิทยาลัย
ที่ สถานศึกษา
1 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม