สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น

แสดงข้อมูลตามวันที่

ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ

ลำดับที่ วันที่ออกบริการ
1 2 เม.ย. 2562
2 1 เม.ย. 2562
3 31 มี.ค. 2562
4 30 มี.ค. 2562
5 29 มี.ค. 2562
6 28 มี.ค. 2562
7 27 มี.ค. 2562
8 26 มี.ค. 2562
9 25 มี.ค. 2562
10 18 มี.ค. 2562
11 15 มี.ค. 2562
12 11 มี.ค. 2562
13 13 ก.พ. 2562
14 12 ก.พ. 2562
15 11 ก.พ. 2562
16 10 ก.พ. 2562
17 9 ก.พ. 2562
18 8 ก.พ. 2562
19 7 ก.พ. 2562
20 6 ก.พ. 2562
21 5 ก.พ. 2562
22 4 ก.พ. 2562
23 2 ก.พ. 2562
จำนวน 23 วัน

ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ

ลำดับที่ วันที่ออกบริการ
1 13 ธ.ค. 2562
2 31 พ.ค. 2562
3 3 พ.ค. 2562
4 27 เม.ย. 2562
5 24 เม.ย. 2562
6 11 เม.ย. 2562
7 10 เม.ย. 2562
8 9 เม.ย. 2562
9 4 เม.ย. 2562
10 2 เม.ย. 2562
11 28 มี.ค. 2562
12 27 มี.ค. 2562
13 25 มี.ค. 2562
14 23 มี.ค. 2562
15 22 มี.ค. 2562
16 21 มี.ค. 2562
17 20 มี.ค. 2562
18 19 มี.ค. 2562
19 18 มี.ค. 2562
20 15 มี.ค. 2562
21 14 มี.ค. 2562
22 13 มี.ค. 2562
23 12 มี.ค. 2562
24 11 มี.ค. 2562
25 8 มี.ค. 2562
26 7 มี.ค. 2562
27 6 มี.ค. 2562
28 5 มี.ค. 2562
29 4 มี.ค. 2562
30 2 มี.ค. 2562
31 1 มี.ค. 2562
32 28 ก.พ. 2562
33 27 ก.พ. 2562
34 26 ก.พ. 2562
35 25 ก.พ. 2562
36 24 ก.พ. 2562
37 23 ก.พ. 2562
38 22 ก.พ. 2562
39 21 ก.พ. 2562
40 20 ก.พ. 2562
41 19 ก.พ. 2562
42 18 ก.พ. 2562
43 17 ก.พ. 2562
44 16 ก.พ. 2562
45 15 ก.พ. 2562
46 14 ก.พ. 2562
47 13 ก.พ. 2562
48 12 ก.พ. 2562
49 11 ก.พ. 2562
50 10 ก.พ. 2562
51 9 ก.พ. 2562
52 8 ก.พ. 2562
53 7 ก.พ. 2562
54 6 ก.พ. 2562
55 5 ก.พ. 2562
56 4 ก.พ. 2562
57 1 ก.พ. 2562
จำนวน 57 วัน

ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง