สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น

แสดงข้อมูลศูนย์บริการ

ลำดับที่ จังหวัด ศูนย์บริการ
1 อศจ. กรุงเทพมหานคร
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี และ วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
ป้อมตำรวจแยกประชาอุทิศ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน2562 (Fix it Center) ณ พื้นที่เขตลาดกระบัง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน2562 (Fix it Center) ณ พื้นที่เขตบึงกุ่ม วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน2562 (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
เขตบางนา วิทยาลัยพณิชยการบางนา
เขตบางนา วิทยาลัยพณิชยการบางนา
เขตบางนา วิทยาลัยพณิชยการบางนา
เขตคลองเตย วิทยาลัยพณิชยการบางนา
เขตบางนา วิทยาลัยพณิชยการบางนา
เขตบางนา วิทยาลัยพณิชยการบางนา
เขตคลองเตย วิทยาลัยพณิชยการบางนา
เขตคลองเตย วิทยาลัยพณิชยการบางนา
เขตคลองเตย วิทยาลัยพณิชยการบางนา
เขตคลองเตย วิทยาลัยพณิชยการบางนา
เขตคลองเตย วิทยาลัยพณิชยการบางนา
เขตคลองเตย วิทยาลัยพณิชยการบางนา
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
สำนักงานเขตบางกะปิ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
สำนักงานเขตวังทองหลาง วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
สำนักงานดุสิต วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
สถานีตำรวจนครบาลดุสิต วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 2 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
โรงเรียนแช่มเสริม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
เขตบางนา วิทยาลัยพณิชยการบางนา
2 อศจ. กาญจนบุรี
ภาคกลาง
สน.พลับพลาไชย 1 (วก.พนมทวน) วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
สน.บางรัก วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
สน.พระราชวัง วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
โรงเรียนวัดทินกรนิมัตร วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
โรงแรมริชมอนด์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
ปาร์คแลนด์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
3 อศจ. กาฬสินธุ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงพยาบาลเวชธานี วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
โรงเรียนบ้านบางกะปิ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
4 อศจ. กำแพงเพชร
ภาคเหนือ
เขตบางเขน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
5 อศจ. ขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
6 อศจ. จันทบุรี
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
สน.ยานนาวา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
สน.บางเสาธง วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
สน.พลับพลาไชย 2 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
สน.พลับพลาไชย 2 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
โรงเรียนกันตทาราราม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วัดนก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ชุมชนภาษีเจริญ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วัดบางแวก วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
เอกชัย45แยก5 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
สน.บางเสาธง วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
7 อศจ. ฉะเชิงเทรา
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
โรงเรียนวัดดิสหงสาราม วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
สํานักงานเขตราชเทวี วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลราชวิถี วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
โรงเรียนกิ่งเพชร วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
เขตราชเทวี วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
8 อศจ. ชลบุรี
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
สน.หลักสอง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
สถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ศูนย์สถานีตำรวจนครบาลแสมดำ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ศูนย์สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ศูนย์สถานีตำรวจนครบาลแสมดำ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ศูนย์สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ศูนย์สถานีตำรวจนครบาลแสมดำ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ศูนย์สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ศูนย์สถานีตำรวจนครบาลแสมดำ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ศูนย์สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ศูนย์สถานีตำรวจนครบาลแสมดำ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ศูนย์สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
สน.หนองค้างพลู วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
9 อศจ. ชัยนาท
ภาคกลาง
ศูนย์บริการสน.คันนายาว วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
สน. ดอนเมือง สน. สายไหม วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
โรงเรียนวัดแพรกษา วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
โรงเรียนวัดด่านสําโรง วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
โรงเรียนอนุบาล วัดพิชัยสงคราม วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
10 อศจ. ชุมพร
ภาคใต้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
11 อศจ. ตรัง
ภาคใต้
ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ตำบลคลองหนึ่ง วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศน์ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง วิทยาลัยการอาชีพตรัง
12 อศจ. ตราด
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
สน.ท่าพระ วิทยาลัยเทคนิคตราด
สน.ธรรมศาลา วิทยาลัยเทคนิคตราด
สน.ศาลาแดง วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
สถานีตำรวจนครบาลบวรมงคล วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
13 อศจ. ตาก
ภาคเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ตำบลแม่สลิด วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ตำบลตากตก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
14 อศจ. นครนายก
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
สน.ราษฎร์บูรณะ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
สน.สำเหร่ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
สน.สมเด็จเจ้าพระยา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
สน.บุปผาราม แขวงวัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
สน.ปากคลองสาม แขวงคลองสาม เขตคลองสาม วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ จุดที่ 5 สถานีดับเพลิงพหลโยธิน เขตพญาไท วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ จุดที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสามเสน เขตพญาไท วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ จุดที่ 3 โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ จุดที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เขตพญาไท วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ จุดที่ 1 อาคารไทยวิวัฒน์ประกันภัย เขตพญาไท วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
โรงเรียนอนุบาลสามเสน เขตพญาไท วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เขตพญาไท วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
อาคารไทยวิวัฒน์ประกันภัย เขตพญาไท วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
สถานีดับเพลิงพหลโยธิน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
การติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ จุดติดตั้งที่ 1 อาคารไทยวิวัฒน์ประกันภัย เขตพญาไท วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
การติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ จุดติดตั้งที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ จุดที่ 3 โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ จุดที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสามเสน เขตพญาไท วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ จุดที่ 5 สถานีดับเพลิงพหลโยธิน เขตพญาไท วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
15 อศจ. นครปฐม
ภาคกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
อบตหนองปากโลง วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
16 อศจ. นครพนม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เทศบาลท่าโขลง วิทยาลัยการอาชีพนาแก
17 อศจ. นครราชสีมา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
เทศบาลตำบลวังหิน วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
จุดติดตั้งวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
จุดติดตั้งวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
18 อศจ. นครศรีธรรมราช
ภาคใต้
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
แขวงดินแดง วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
สำนักผังเมืองสำนักการจราจรและขนส่ง วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ศูนย์ซ่อมสร้างเขตดินแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
19 อศจ. นครสวรรค์
ภาคเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
20 อศจ. นนทบุรี
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
21 อศจ. น่าน
ภาคเหนือ
สำนักงานเขตลาดกระบัง วิทยาลัยเทคนิคน่าน
สำนักงานเขตลาดกระบัง วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
สำนักงานเขตลาดกระบัง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
สำนักงานเขตลาดกระบัง วิทยาลัยการอาชีพปัว
22 อศจ. บึงกาฬ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนวัดสวนส้ม วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
23 อศจ. บุรีรัมย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพสตึก
24 อศจ. ปทุมธานี
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
25 อศจ. ประจวบคีรีขันธ์
ภาคกลาง
สน.บางบอน วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
สน.ท่าข้าม วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
26 อศจ. ปราจีนบุรี
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
สน.ห้วยขวาง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
สน.ชนะสงคราม วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
สน.พญาไท วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
สน.บางโพ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
สน.นางเลิ้ง วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สน.ดินแดง วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
สน.ดุสิต วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
โรงเรียนปลูกจิต วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
27 อศจ. พระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง
ตึกสันติไมตรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ตึก 41 ภายในทำเนียบรัฐบาล วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
สนามหญ้าหน้าตึกทำเนียบรัฐบาล วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
28 อศจ. พัทลุง
ภาคใต้
โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์นุกูล) วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
ศูนย์นิทรรศการเมืองกรุงเทพมหานคร สำนักงานผังเมือง กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
สำนักงานเขตดินแดง วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
29 อศจ. พิจิตร
ภาคเหนือ
สำนักงานเขตหลักสี่ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
30 อศจ. พิษณุโลก
ภาคเหนือ
สำนักงานเขตบางขุนเทียน วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
31 อศจ. มหาสารคาม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
สำนักงานเขตวังทองหลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
32 อศจ. มุกดาหาร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลคลองหนึ่ง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
33 อศจ. ยะลา
ภาคใต้
ณ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพเบตง
เขตพระนคร วิทยาลัยการอาชีพรามัน
34 อศจ. ยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
ศูนย์บริการสารณสุข8 บุญรอดรุ่งเรือง วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วัดบางนานอก วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
35 อศจ. ระนอง
ภาคใต้
จัดสร้างนวัตกรรมเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อน้ำไปใช้ในพื้นที่เสี่ยง วิทยาลัยเทคนิคระนอง
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
เทศบาลเมืองท่าโขลง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
36 อศจ. ระยอง
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ณ สน.ฉลองกรุง วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
สน.ร่มเกล้า วิทยาลัยการอาชีพแกลง
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
สน.ลาดกระบัง ศูนย์ Fix it center วท.บ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคระยอง
สำนักงานเขตคลองสาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง
37 อศจ. ราชบุรี
ภาคกลาง
ศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน (Fix it Center) สน.บางกอกน้อย วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
สน.บางขุนนนท์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
ศูนย์บริการสถานีตำรวจชุมชนวัดชัยฉิมพลี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
นนทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
สน.บางกอกใหญ่ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางไผ่ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
โรงเรียนวัดเสาธงหิน วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
38 อศจ. ร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น สังกัดกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
เขตฃุมฃนวัดกลาง วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ชุมชนสามัคคีพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
โรงเรียนสุเหล่าหัวหมากน้อย วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
39 อศจ. ลพบุรี
ภาคกลาง
สน.พหลโยธิน วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
สน.ประชาชื่น วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
สถานีตำรวจนครบาลบางเขน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
สน.ทุ่งสองห้อง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
สน.เตาปูน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
สน.โคกคราม วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวนครปฐม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
โรงเรียนราชสิงขร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
โรงเรียนวัดดอกไม้ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วัดสุทธิวราราม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
40 อศจ. ลำปาง
ภาคเหนือ
โรงเรียนวัดพิชัย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
โรงเรียนสุขุมพันธ์อุปถัมภ์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
โรงเรียนประภาสวิทยา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
โรงเรียนคลองลำเจียก วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
สำนักงานเขตหนองจอก วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
41 อศจ. ลำพูน
ภาคเหนือ
อศจ.ลำพูน ภาคเหนือ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
โรงเรียนวัดบางเตย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
โรงเรียนวัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
42 อศจ. ศรีสะเกษ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
43 อศจ. สกลนคร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
เทศบาลเมืองท่าโขลง วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
เทศบาลท่าโขลง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโขลง วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
44 อศจ. สงขลา
ภาคใต้
ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
45 อศจ. สตูล
ภาคใต้
ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ วิทยาลัยการอาชีพละงู
ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ วิทยาลัยเทคนิคสตูล
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (เทศบาลรังสิต) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
46 อศจ. สมุทรปราการ
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
โรงเรียนสมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
นิคมอุตสาหกรรมบางปู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
โรงเรียนคลองมหาวงก์ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
47 อศจ. สมุทรสงคราม
ภาคกลาง
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ ริมคลองผดุงกรุงเกษม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
48 อศจ. สระบุรี
ภาคกลาง
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center) สน.จรเข้น้อย วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
สน.สุวินทรวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
สน.ลำหิน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
สน.นิมิตรใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
สน.ลำหิน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
สน.ลำผักชี (วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี) วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
สน.นิมิตรใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
สน.ลำหิน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
หมู่บ้านร่มทิพย์ ซอย 33 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
สน.ลำหิน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
สน.นิมิตรใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
สถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
สน.ลำหิน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
สน.นิมิตรใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
สน.ลำหิน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ร.ร.บางยี่ขันวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เครื่องพ่นฝุ่นละอองนำ้ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
โรงเรียนวัดดอกไม้ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
โรงเรียนวัดดอกไม้ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
49 อศจ. สระแก้ว
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
สน.ห้วยขวาง วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
จุดสี่เสาเทเวศร์ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
สำนักงานเขตพญาไท วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
50 อศจ. สิงห์บุรี
ภาคกลาง
สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
สถานีตำรวจหัวหมาก วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
สถานีตำรวจลาดพร้าว วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
วอศ.เอี่ยมลออ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
สน.โชคชัย วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
51 อศจ. สุพรรณบุรี
ภาคกลาง
สน.บางนา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
สน.บางโพงพาง วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
เขตบางซื่อ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
สน.คลองตัน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
สน.ทองหล่อ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
สน.ทุ่งมหาเมฆ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
52 อศจ. สุราษฎร์ธานี
ภาคใต้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีผลิตหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
53 อศจ. สุรินทร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
จังหวัดนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
โรงเรียนวัดพระโทณเจดีย์(ตั้งตรงจิต ๔) วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
54 อศจ. สุโขทัย
ภาคเหนือ
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม2 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
55 อศจ. หนองคาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนคลองใหม่ วิทยาลัยการอาชีพเซกา
โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (ฝ่ายอนุบาล) วิทยาลัยการอาชีพเซกา
โรงเรียนวัดสวนส้ม วิทยาลัยการอาชีพเซกา
โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วิทยาลัยการอาชีพเซกา
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี วิทยาลัยการอาชีพเซกา
56 อศจ. อำนาจเจริญ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนสิริรัตนาธร วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
57 อศจ. อุทัยธานี
ภาคเหนือ
สน.พระโขนง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
สน.ลุมพินี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
สน.วัดพระยาไกร วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สน.วัดพระยาไกร วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สน.วัดพระยาไกร วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สน.วัดพระยาไกร วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สน.วัดพระยาไกร วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สำนักงานเขตจตุจักร วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
กองบัญชาการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
โรงพยาบาลวิภาวดี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
โรงแรมสยามพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
โรงเรียนจันทรเกษม วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
58 อศจ. อุบลราชธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
รรศูนย์รวมน้ำใจ คลองเตย วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
โรงเรียนวัดคลองเตย วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
โรงเรียนวัดคลองเตย วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
59 อศจ. อ่างทอง
ภาคกลาง
สน.อุดมสุข วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
สน.ประเวศ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
215 ถนนพัฒนาการแขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
215 ถนนพัฒนาการแขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
สถานีตำรวจบึงกุ่ม วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
สถานีตำรวจบางชัน วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ชุมชนศรีย่าน วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
โรงเรียนนวลนรดิศ เลขที่ 137 ซอยเพชรเกษม 19 แขวงปากคลอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
60 อศจ. เชียงราย
ภาคเหนือ
สำนักงานเขตลาดกระบัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
61 อศจ. เชียงใหม่
ภาคเหนือ
เขตลาดกระบัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เขตลาดกระบัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
สำนักงานเขตลาดกระบัง วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
ศูนย์สำนักงานเขตลาดกระบัง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
สำนักงานเขตลาดกระบัง วิทยาลัยเทคนิคสารภี
ใต้ทางด่วนลาดกระบัง เขตบึงกลุ่ม วิทยาลัยการอาชีพฝาง
62 อศจ. เพชรบุรี
ภาคกลาง
ส.น บางยี่เรือ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
สถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
สถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
สถานีตำรวจนครบาลบุคคโล วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
สถานีตำรวจนครบาลบางมด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
โรงเรียนศรีสังวาลย์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
โรงเรียนชลประทานวิทยา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
สน.บางคอแหลม วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
โรงเรียนปากเกร็ด วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
เขตบางซื่อ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
โรงเรียนคลองเกลือ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
โรงเรียนวัดกู้ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
โรงเรียนวัดบ่อนันทวิทยา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
โรงเรียนผาสุกมิตรภาพที่ 17 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
63 อศจ. เพชรบูรณ์
ภาคเหนือ
บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
อำเภอพุทธมณฑล วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
64 อศจ. แพร่
ภาคเหนือ
สำนักงานเขตลาดกระบัง วิทยาลัยการอาชีพลอง
เขตลาดกระบัง วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วิทยาลัยการอาชีพสอง วิทยาลัยการอาชีพสอง
65 อศจ. แม่ฮ่องสอน
ภาคเหนือ
อาชีวะอาสาแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
อาชีวะอาสาแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน