สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น

แสดงข้อมูลศูนย์บริการ

ลำดับที่ ชื่อศูนย์ สถานศึกษา พิมพ์ทั้งหมด วันที่ออกบริการ
1
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
1 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
2
ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ ริมคลองผดุงกรุงเกษม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
2 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
3
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center) สน.จรเข้น้อย วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
4
สน.พลับพลาไชย 1 (วก.พนมทวน) วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
13 มี.ค. 2562
12 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
5
ศูนย์วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
27 ก.พ. 2562
25 ก.พ. 2562
18 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
7 ก.พ. 2562
6
สน.สุวินทรวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
28 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
7
สน.ห้วยขวาง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
4 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
8
สน.ลำหิน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
9
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ณ สน.ฉลองกรุง วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
28 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
10
สน.อุดมสุข วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
11
สน.พหลโยธิน วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
12
สน.ประชาชื่น วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
13
สน.นิมิตรใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
8 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
14
สน.ชนะสงคราม วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
15
สน.ร่มเกล้า วิทยาลัยการอาชีพแกลง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
1 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
16
โรงเรียนวัดพิชัย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
22 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
17
ศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน (Fix it Center) สน.บางกอกน้อย วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
1 ก.พ. 2562
31 ม.ค. 2562
18
สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
19
สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
20
สน.ประเวศ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
21
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
25 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
22
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
28 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
23
สน.บางนา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
24
สน.ยานนาวา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
25
ส.น บางยี่เรือ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
18 ก.พ. 2562
18 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
26
สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
27
สน.บางบอน วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
28
สน.พญาไท วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
29
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
13 ก.พ. 2562
12 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
11 เม.ย. 2562
4 เม.ย. 2562
4 เม.ย. 2562
4 เม.ย. 2562
2 เม.ย. 2562
2 เม.ย. 2562
2 เม.ย. 2562
2 เม.ย. 2562
22 มี.ค. 2562
13 มี.ค. 2562
28 ก.พ. 2562
28 ก.พ. 2562
27 ก.พ. 2562
26 ก.พ. 2562
26 ก.พ. 2562
26 ก.พ. 2562
21 ก.พ. 2562
21 ก.พ. 2562
21 ก.พ. 2562
19 ก.พ. 2562
19 ก.พ. 2562
18 ก.พ. 2562
18 ก.พ. 2562
15 ก.พ. 2562
15 ก.พ. 2562
15 ก.พ. 2562
14 ก.พ. 2562
14 ก.พ. 2562
14 ก.พ. 2562
14 ก.พ. 2562
14 ก.พ. 2562
14 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562
12 ก.พ. 2562
12 ก.พ. 2562
12 ก.พ. 2562
12 ก.พ. 2562
12 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
30
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
31
สน.บางขุนนนท์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
11 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
32
สถานีตำรวจนครบาลบางเขน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
33
สน.บางโพงพาง วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
34
สน.ทุ่งสองห้อง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
35
สถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
36
สถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
37
สน.ท่าข้าม วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
38
สน.พระโขนง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
10 ก.พ. 2562
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
39
สน.ลุมพินี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
10 ก.พ. 2562
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
40
สน.หลักสอง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
41
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
6 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
42
สถานีตำรวจนครบาลบุคคโล วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
15 ก.พ. 2562
14 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
43
สน.บางโพ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
44
สถานีตำรวจหัวหมาก วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
45
สถานีตำรวจลาดพร้าว วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
46
สน.ลำหิน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
5 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
47
สน.เตาปูน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
48
สน.วัดพระยาไกร วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
5 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
49
สน.ท่าพระ วิทยาลัยเทคนิคตราด
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
50
สน.ธรรมศาลา วิทยาลัยเทคนิคตราด
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
51
วอศ.เอี่ยมลออ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
4 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
52
สน.ลำผักชี (วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี) วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
25 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
53
สน.นางเลิ้ง วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
11 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
54
สถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
55
สน.โคกคราม วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
27 ก.พ. 2562
27 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
56
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
25 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
57
สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
58
สน.ห้วยขวาง วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
59
ศูนย์สถานีตำรวจนครบาลแสมดำ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
60
ศูนย์สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
61
เขตลาดกระบัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
62
สน.ลาดกระบัง ศูนย์ Fix it center วท.บ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
63
ศูนย์บริการสน.คันนายาว วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
64
สน.บางรัก วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
21 ก.พ. 2562
19 ก.พ. 2562
19 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
65
สน.นิมิตรใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
66
สถานีตำรวจนครบาลบางมด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
67
สน.โชคชัย วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
68
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
1 มี.ค. 2562
1 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
69
สน.ลำหิน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
6 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
70
ศูนย์สถานีตำรวจนครบาลแสมดำ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
5 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
71
ศูนย์สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
6 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
72
สน.วัดพระยาไกร วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
6 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
73
สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
74
สน.ราษฎร์บูรณะ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
75
สน.สำเหร่ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
76
สน.สมเด็จเจ้าพระยา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
77
สน.บุปผาราม แขวงวัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
78
สน.ปากคลองสาม แขวงคลองสาม เขตคลองสาม วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
79
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
6 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
80
สน.ศาลาแดง วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
81
หมู่บ้านร่มทิพย์ ซอย 33 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
6 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
82
สน.พระราชวัง วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
83
ศูนย์สถานีตำรวจนครบาลแสมดำ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
5 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
84
ศูนย์สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
6 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
85
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี และ วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
15 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
86
ป้อมตำรวจแยกประชาอุทิศ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
12 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
87
สน.ลำหิน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
7 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
88
จุดสี่เสาเทเวศร์ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
89
บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
90
สน.วัดพระยาไกร วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
7 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
91
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
7 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
92
วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
7 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
93
สน.นิมิตรใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
7 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
94
ศูนย์สถานีตำรวจนครบาลแสมดำ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
7 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
95
สถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
96
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
12 มี.ค. 2562
97
ศูนย์สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
7 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
98
สน.ดินแดง วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
99
สน.ดุสิต วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
3 พ.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
100
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
7 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
101
ศูนย์สถานีตำรวจนครบาลแสมดำ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
8 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
102
ศูนย์สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
8 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
103
สน.วัดพระยาไกร วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
8 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
104
สน.ลำหิน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
8 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
105
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน2562 (Fix it Center) ณ พื้นที่เขตลาดกระบัง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
1 มี.ค. 2562
21 ก.พ. 2562
14 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
14 ก.พ. 2562
106
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน2562 (Fix it Center) ณ พื้นที่เขตบึงกุ่ม วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
24 ก.พ. 2562
24 ก.พ. 2562
24 ก.พ. 2562
24 ก.พ. 2562
23 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562
9 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
9 ก.พ. 2562
107
215 ถนนพัฒนาการแขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
6 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
108
สน.นิมิตรใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
109
215 ถนนพัฒนาการแขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
110
สน.วัดพระยาไกร วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
111
สน.ลำหิน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
112
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน2562 (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
13 ก.พ. 2562
12 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
22 ก.พ. 2562
12 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
113
บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
114
โรงเรียนศรีสังวาลย์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
12 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
115
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
12 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
116
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
13 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
1 มี.ค. 2562
1 มี.ค. 2562
1 มี.ค. 2562
13 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
1 มี.ค. 2562
117
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
3 ก.พ. 2562
1 ม.ค. 2562
118
สน.หนองค้างพลู วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
18 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
119
โรงเรียนชลประทานวิทยา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
12 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
120
สถานีตำรวจนครบาลบวรมงคล วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
13 ก.พ. 2562
12 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
121
อาชีวะอาสาแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
9 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
122
โรงเรียนวัดดิสหงสาราม วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
13 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
123
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
12 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
124
สน.บางคอแหลม วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
125
โรงเรียนปากเกร็ด วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
12 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
126
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
12 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
127
สํานักงานเขตราชเทวี วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
25 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
128
โรงพยาบาลราชวิถี วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
25 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
129
อศจ.ลำพูน ภาคเหนือ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 ก.พ. 2562
14 ก.พ. 2562
14 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
130
โรงเรียนกิ่งเพชร วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
131
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
132
สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
10 เม.ย. 2562
21 ก.พ. 2562
21 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
4 ก.พ. 2562
133
สำนักงานเขตพญาไท วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
15 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
134
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีผลิตหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
135
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
6 ก.พ. 2562
136
ตำบลแม่สลิด วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
15 ก.พ. 2562
137
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
4 ก.พ. 2562
138
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
4 ก.พ. 2562
139
วิทยาลัยอาชีวนครปฐม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
4 ก.พ. 2562
140
โรงเรียนราชสิงขร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
12 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
141
ตึกสันติไมตรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
8 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
142
ตึก 41 ภายในทำเนียบรัฐบาล วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
13 ก.พ. 2562
12 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
143
สนามหญ้าหน้าตึกทำเนียบรัฐบาล วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
144
สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
145
ร.ร.บางยี่ขันวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
146
สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
7 ก.พ. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
147
ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ วิทยาลัยการอาชีพละงู
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
148
เขตบางซื่อ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
16 ก.พ. 2562
15 ก.พ. 2562
14 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
149
ณ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพเบตง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
20 มี.ค. 2562
19 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
150
ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
151
โรงเรียนวัดบางเตย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
152
โรงเรียนวัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
153
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
19 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
154
ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
20 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
155
เขตบางซื่อ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
156
ศูนย์บริการสถานีตำรวจชุมชนวัดชัยฉิมพลี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
20 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
157
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
7 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
158
สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
26 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
159
สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
160
สำนักงานเขตลาดกระบัง วิทยาลัยการอาชีพลอง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
20 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
161
เขตบางนา วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
20 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
162
เขตบางนา วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
15 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
163
เขตบางนา วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
17 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
164
เขตคลองเตย วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
17 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
165
เขตบางนา วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
16 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
166
เขตบางนา วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
21 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
167
เขตคลองเตย วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
18 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
168
เขตคลองเตย วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
19 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
169
เขตคลองเตย วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
19 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
170
เขตคลองเตย วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
19 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
171
เขตคลองเตย วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
20 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
172
เขตคลองเตย วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
21 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
173
โรงเรียนวัดดอกไม้ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
22 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
174
โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น สังกัดกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
15 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
175
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
24 ก.พ. 2562
23 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
176
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
27 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
177
วัดสุทธิวราราม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
20 ก.พ. 2562
20 ก.พ. 2562
20 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
178
เขตลาดกระบัง วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
25 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
179
โรงเรียนสุขุมพันธ์อุปถัมภ์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
22 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
180
โรงเรียนประภาสวิทยา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
23 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
181
โรงเรียนคลองลำเจียก วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
23 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
182
สำนักงานเขตหนองจอก วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
24 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
183
รรศูนย์รวมน้ำใจ คลองเตย วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
16 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
184
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพสตึก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
23 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
185
เขตบางเขน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 มี.ค. 2562
13 มี.ค. 2562
12 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
186
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
26 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
187
สำนักงานเขตจตุจักร วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
25 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
188
กองบัญชาการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
25 ก.พ. 2562
25 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
189
โรงพยาบาลวิภาวดี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
25 ก.พ. 2562
25 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
190
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
26 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
191
โรงแรมสยามพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
26 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
192
โรงเรียนจันทรเกษม วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
26 ก.พ. 2562
26 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
193
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
26 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
194
เขตลาดกระบัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
8 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
195
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
24 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
196
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
26 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
197
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
21 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
198
แขวงดินแดง วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
12 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
199
โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
16 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
200
โรงเรียนสมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
22 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
201
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
25 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
3 มี.ค. 2562
202
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
26 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
203
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
25 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
204
เทศบาลเมืองท่าโขลง วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
25 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
205
เทศบาลท่าโขลง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
25 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
206
โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
207
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
208
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
26 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
209
โรงเรียนคลองใหม่ วิทยาลัยการอาชีพเซกา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
15 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
210
อาชีวะอาสาแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
15 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
211
โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (ฝ่ายอนุบาล) วิทยาลัยการอาชีพเซกา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
212
โรงเรียนวัดสวนส้ม วิทยาลัยการอาชีพเซกา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
15 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
213
โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วิทยาลัยการอาชีพเซกา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
16 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
214
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี วิทยาลัยการอาชีพเซกา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
16 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
215
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
19 มี.ค. 2562
18 มี.ค. 2562
8 มี.ค. 2562
5 มี.ค. 2562
25 ก.พ. 2562
22 ก.พ. 2562
19 ก.พ. 2562
14 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
7 ก.พ. 2562
216
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
6 มี.ค. 2562
28 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
217
ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
17 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
218
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (เทศบาลรังสิต) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
219
เครื่องพ่นฝุ่นละอองนำ้ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
220
สำนักงานเขตลาดกระบัง วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
221
นิคมอุตสาหกรรมบางปู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
28 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
222
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
28 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
223
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
28 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
224
สน. ดอนเมือง สน. สายไหม วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
225
สำนักงานเขตลาดกระบัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
1 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
226
จัดสร้างนวัตกรรมเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อน้ำไปใช้ในพื้นที่เสี่ยง วิทยาลัยเทคนิคระนอง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
8 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
227
ตำบลคลองหนึ่ง วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
22 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
228
สำนักงานเขตลาดกระบัง วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
9 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
229
สำนักงานเขตลาดกระบัง วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
230
โรงเรียนวัดคลองเตย วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
18 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
231
สำนักงานเขตลาดกระบัง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
232
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
27 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
233
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
13 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
234
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
11 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
235
โรงเรียนวัดแพรกษา วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
13 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
236
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
237
เขตราชเทวี วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
27 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
238
โรงเรียนวัดด่านสําโรง วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
239
โรงเรียนอนุบาล วัดพิชัยสงคราม วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
15 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
240
เขตพระนคร วิทยาลัยการอาชีพรามัน
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
18 มี.ค. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
23 มี.ค. 2562
22 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
241
โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์นุกูล) วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
5 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
242
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
20 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
243
ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
21 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
244
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
26 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
245
โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
7 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
246
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
26 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
247
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโขลง วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
25 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
248
สน.บางเสาธง วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
11 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
249
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
20 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
250
โรงพยาบาลเวชธานี วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
19 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
251
เขตฃุมฃนวัดกลาง วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
16 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
252
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
21 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
253
โรงเรียนสิริรัตนาธร วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
23 ก.พ. 2562
21 ก.พ. 2562
20 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
254
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
26 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
255
สำนักงานเขตลาดกระบัง วิทยาลัยการอาชีพปัว
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
14 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
256
ศูนย์สำนักงานเขตลาดกระบัง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
8 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
257
โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
16 ก.พ. 2562
16 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
258
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
27 ก.พ. 2562
27 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
259
ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
19 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
260
สำนักงานเขตบางกะปิ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
22 ก.พ. 2562
22 ก.พ. 2562
22 ก.พ. 2562
19 ก.พ. 2562
19 ก.พ. 2562
19 ก.พ. 2562
19 ก.พ. 2562
19 ก.พ. 2562
19 ก.พ. 2562
19 ก.พ. 2562
19 ก.พ. 2562
19 ก.พ. 2562
19 ก.พ. 2562
16 ก.พ. 2562
16 ก.พ. 2562
16 ก.พ. 2562
16 ก.พ. 2562
16 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
261
สำนักงานเขตวังทองหลาง วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
28 ก.พ. 2562
28 ก.พ. 2562
28 ก.พ. 2562
28 ก.พ. 2562
28 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
262
สำนักผังเมืองสำนักการจราจรและขนส่ง วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
28 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
263
ศูนย์นิทรรศการเมืองกรุงเทพมหานคร สำนักงานผังเมือง กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
25 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
264
อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
17 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
265
สำนักงานเขตดินแดง วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
25 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
266
อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
267
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
4 มี.ค. 2562
26 ก.พ. 2562
25 ก.พ. 2562
22 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
268
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
269
โรงเรียนวัดสวนส้ม วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
1 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
270
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
27 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
271
โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
1 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
272
ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ จุดที่ 5 สถานีดับเพลิงพหลโยธิน เขตพญาไท วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
273
ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ จุดที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสามเสน เขตพญาไท วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
274
ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ จุดที่ 3 โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
275
ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ จุดที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เขตพญาไท วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
276
ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ จุดที่ 1 อาคารไทยวิวัฒน์ประกันภัย เขตพญาไท วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
277
โรงเรียนอนุบาลสามเสน เขตพญาไท วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
278
โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
279
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เขตพญาไท วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
280
อาคารไทยวิวัฒน์ประกันภัย เขตพญาไท วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
1 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
281
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
2 เม.ย. 2562
1 เม.ย. 2562
31 มี.ค. 2562
30 มี.ค. 2562
29 มี.ค. 2562
28 มี.ค. 2562
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
282
สถานีดับเพลิงพหลโยธิน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
283
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศน์ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
24 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
284
โรงเรียนวัดดอกไม้ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
8 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
285
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
31 พ.ค. 2562
1 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
286
โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
18 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
287
โรงเรียนบ้านบางกะปิ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
19 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
288
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
7 มี.ค. 2562
7 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
289
สำนักงานเขตคลองสาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
25 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
290
ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง วิทยาลัยการอาชีพตรัง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
21 ก.พ. 2562
20 ก.พ. 2562
19 ก.พ. 2562
18 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
291
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
5 มี.ค. 2562
5 มี.ค. 2562
18 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
292
นนทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
7 มี.ค. 2562
6 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
293
ชุมชนสามัคคีพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
16 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
294
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
28 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
295
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
7 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
296
สน.บางกอกใหญ่ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
297
สำนักงานเขตวังทองหลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
28 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
298
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
25 ก.พ. 2562
25 ก.พ. 2562
25 ก.พ. 2562
25 ก.พ. 2562
25 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
299
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
26 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
300
สถานีตำรวจบึงกุ่ม วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
301
ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
1 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
302
สถานีตำรวจบางชัน วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
303
ชุมชนศรีย่าน วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
2 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
304
วิทยาลัยการอาชีพสอง วิทยาลัยการอาชีพสอง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
21 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
305
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
7 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
306
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
7 มี.ค. 2562
7 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
307
สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
16 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
308
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
7 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
309
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
7 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
310
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
7 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
311
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
7 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
312
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
7 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
313
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
7 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
314
การติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ จุดติดตั้งที่ 1 อาคารไทยวิวัฒน์ประกันภัย เขตพญาไท วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
315
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
7 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
316
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
27 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
317
การติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ จุดติดตั้งที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
318
ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ จุดที่ 3 โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
319
ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ จุดที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสามเสน เขตพญาไท วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
320
ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ จุดที่ 5 สถานีดับเพลิงพหลโยธิน เขตพญาไท วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
321
โรงเรียนสุเหล่าหัวหมากน้อย วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
15 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
322
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
18 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
323
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
19 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
324
โรงเรียนวัดทินกรนิมัตร วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
20 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
325
โรงแรมริชมอนด์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
21 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
326
ปาร์คแลนด์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
22 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
327
สน.พลับพลาไชย 2 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
13 มี.ค. 2562
13 มี.ค. 2562
13 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
328
สน.พลับพลาไชย 2 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
329
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
10 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
330
อบตหนองปากโลง วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
25 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
331
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
5 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
332
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
28 มี.ค. 2562
28 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
333
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
13 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
334
ตำบลคลองหนึ่ง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
5 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
335
สำนักงานดุสิต วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
15 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
336
สถานีตำรวจนครบาลดุสิต วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
18 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
337
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
20 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
338
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
21 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
339
ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
25 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
340
ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 2 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
25 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
341
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
342
สน.คลองตัน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
343
สน.ทองหล่อ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
344
สน.ทุ่งมหาเมฆ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
345
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
5 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
346
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
6 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
347
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
7 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
348
สำนักงานเขตหลักสี่ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
28 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
349
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
27 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
350
โรงเรียนคลองเกลือ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
351
โรงเรียนวัดกู้ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
352
โรงเรียนวัดบ่อนันทวิทยา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
353
โรงเรียนผาสุกมิตรภาพที่ 17 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
354
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
27 มี.ค. 2562
27 มี.ค. 2562
25 มี.ค. 2562
19 มี.ค. 2562
19 มี.ค. 2562
19 มี.ค. 2562
19 มี.ค. 2562
14 มี.ค. 2562
14 มี.ค. 2562
14 มี.ค. 2562
12 มี.ค. 2562
12 มี.ค. 2562
11 มี.ค. 2562
11 มี.ค. 2562
11 มี.ค. 2562
11 มี.ค. 2562
6 มี.ค. 2562
6 มี.ค. 2562
6 มี.ค. 2562
6 มี.ค. 2562
4 มี.ค. 2562
1 มี.ค. 2562
26 ก.พ. 2562
25 ก.พ. 2562
25 ก.พ. 2562
22 ก.พ. 2562
12 ก.พ. 2562
12 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
355
โรงเรียนนวลนรดิศ เลขที่ 137 ซอยเพชรเกษม 19 แขวงปากคลอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
13 ธ.ค. 2562
14 มี.ค. 2562
8 มี.ค. 2562
1 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
356
โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
7 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
357
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
15 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
358
โรงเรียนแช่มเสริม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
8 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
359
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
22 ก.พ. 2562
21 ก.พ. 2562
20 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
360
ศูนย์ซ่อมสร้างเขตดินแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
5 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
361
โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
7 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
362
โรงเรียนปลูกจิต วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
7 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
363
สำนักงานเขตลาดกระบัง วิทยาลัยเทคนิคสารภี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
11 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
364
ศูนย์บริการสารณสุข8 บุญรอดรุ่งเรือง วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
19 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
365
วัดบางนานอก วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
20 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
366
โรงเรียนวัดดอกไม้ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
367
ตำบลตากตก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
368
ใต้ทางด่วนลาดกระบัง เขตบึงกลุ่ม วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
9 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
369
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
26 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
370
โรงเรียนคลองมหาวงก์ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
4 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
371
จังหวัดนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
4 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
372
โรงเรียนวัดคลองเตย วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
16 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
373
โรงเรียนวัดพระโทณเจดีย์(ตั้งตรงจิต ๔) วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
27 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
374
โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
25 ก.พ. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
375
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
9 มี.ค. 2562
8 มี.ค. 2562
10 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
376
เขตบางนา วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
15 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
377
ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
7 มี.ค. 2562
6 มี.ค. 2562
ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง