ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ข้อมูลการบริการ ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ที่ วันที่บริการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อื่น ๆ อื่น ๆ ระบุ ปัญหาและอุปสรรค ตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมให้คำแนะนำ ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์พร้อมให้คำแนะนำ ทำความสะอาดเครื่องยนต์เพื่อลดปริมาณฝุ่น เป่ากรองอากาศ ตรวจเช็คควันดำ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
1 0 543
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้อมูลภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ที่ วันที่บริการ สถานที่ติดตั้ง ผู้บริหาร ครู นักศึกษา จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 18 ก.พ. 2562 ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 4 0 1 2 วิทยาลัยการอาชีพตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง สิบโทบำรุง ขาวสง่า ดีพอสมควร ความสูงของตึกต่ำ ทำให้ละอองกระจายไปได้ไม่ไกล
2 19 ก.พ. 2562 ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 4 0 2 2 วิทยาลัยการอาชีพตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง สิบโทบำรุง ขาวสง่า ดีพอสมควร สถานที่เป็นตึกมีความสูงน้อยทำให้เครื่องพ่นละอองนำ้กระจายได้น้อย
3 20 ก.พ. 2562 ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 0 0 0 3 0 วิทยาลัยการอาชีพตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง สิบโทบำรุง ขาวสง่า ดีพอสมควร สถานที่เป็นตึกมีความสูงน้อยทำให้เครื่องพ่นละอองนำ้กระจายได้น้อย
4 21 ก.พ. 2562 ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 4 0 4 2 วิทยาลัยการอาชีพตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง สิบโทบำรุง ขาวสง่า ดีพอสมควร สถานที่เป็นตึกมีความสูงน้อยทำให้เครื่องพ่นละอองนำ้กระจายได้น้อย
ข้อมูลการบริการ ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
ที่ วันที่บริการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้รับจาก จำนวนที่ได้รับจากหน่วยงาน จำนวนที่แจกให้ประชาชน
1 0 543
0 0 0 0 0 0