ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
สน.บางขุนนนท์
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ข้อมูลการบริการ ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ที่ วันที่บริการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อื่น ๆ อื่น ๆ ระบุ ปัญหาและอุปสรรค ตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมให้คำแนะนำ ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์พร้อมให้คำแนะนำ ทำความสะอาดเครื่องยนต์เพื่อลดปริมาณฝุ่น เป่ากรองอากาศ ตรวจเช็คควันดำ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
1 4 ก.พ. 2562 3 1 5 0 2 ปรับตั้งโซ่ ปรับตั้งเบรค 0 4 4 4 0 0
2 5 ก.พ. 2562 0 1 5 0 5 ตั้งโซ่ เช็คลมยาง เช็คน้ำมันเครื่อง ตั้งเบรค เช็คสภาพทั่วไป 0 8 8 8 0 3
3 6 ก.พ. 2562 0 1 5 0 2 เช็คลมยาง ล้างคาบู 1 4 5 4 0 1
4 7 ก.พ. 2562 0 1 5 0 1 ตรวจเช็คระบบแสงสว่าง 1 10 11 11 0 11
5 8 ก.พ. 2562 0 1 5 0 4 ตรวจเช็คระบบแสงสว่าง เช็คลมยาง ตั้งเบรค เช็คสภาพทั่วไป 0 2 2 2 0 2
6 9 ก.พ. 2562 0 1 5 0 3 เช็คลมยาง ตั้งเบรค เช็คสภาพทั่วไป 1 2 3 3 0 2
3 12 30 0 17 3 30 33 32 0 19
ข้อมูลภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ที่ วันที่บริการ สถานที่ติดตั้ง ผู้บริหาร ครู นักศึกษา จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 11 มี.ค. 2562 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 0 0 0 1 2 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี๒ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี๒ นายนิพจน์ เสียงไพเราะ ดีมาก ข้อจำกัดบริเวรติดตั้ง
ข้อมูลการบริการ ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
ที่ วันที่บริการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้รับจาก จำนวนที่ได้รับจากหน่วยงาน จำนวนที่แจกให้ประชาชน
1 0 543
0 0 0 0 0 0