ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลการบริการ ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ที่ วันที่บริการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อื่น ๆ อื่น ๆ ระบุ ปัญหาและอุปสรรค ตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมให้คำแนะนำ ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์พร้อมให้คำแนะนำ ทำความสะอาดเครื่องยนต์เพื่อลดปริมาณฝุ่น เป่ากรองอากาศ ตรวจเช็คควันดำ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
1 4 ก.พ. 2562 1 2 2 3 0 ได้ทำการติดต่อสถานที่และทำการเปิดศูนย์ Fix it Center ลดฝุ่นควัน 2 10 0 12 0 0
2 5 ก.พ. 2562 0 1 5 12 0 เปิดศูนย์เป็นไปตามปกติ 6 6 12 12 0 0
3 8 ก.พ. 2562 0 1 5 2 0 มีผูใช้บริการเล็กน้อย 2 0 2 2 0 0
4 9 ก.พ. 2562 0 1 5 2 0 ประชาชนทราบข่าวน้อย 2 0 2 2 0 0
5 7 ก.พ. 2562 1 1 5 5 0 คณะผู้บริหารมาเยี่ยมศูนย์ Fix it center 2 3 5 5 0 0
6 6 ก.พ. 2562 0 1 5 10 2 เปลี่ยนโซ่ และหลอดไฟตัดหมอก - 2 6 2 10 0 0
2 14 27 34 2 16 25 23 43 0 0
ข้อมูลภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ที่ วันที่บริการ สถานที่ติดตั้ง ผู้บริหาร ครู นักศึกษา จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 0 543
ข้อมูลการบริการ ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
ที่ วันที่บริการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้รับจาก จำนวนที่ได้รับจากหน่วยงาน จำนวนที่แจกให้ประชาชน
1 0 543
0 0 0 0 0 0