ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
ศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน (Fix it Center) สน.บางกอกน้อย
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ข้อมูลการบริการ ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ที่ วันที่บริการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อื่น ๆ อื่น ๆ ระบุ ปัญหาและอุปสรรค ตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมให้คำแนะนำ ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์พร้อมให้คำแนะนำ ทำความสะอาดเครื่องยนต์เพื่อลดปริมาณฝุ่น เป่ากรองอากาศ ตรวจเช็คควันดำ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
1 4 ก.พ. 2562 5 3 4 0 0 - 10 15 6 10 4 9
2 5 ก.พ. 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 6 ก.พ. 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 6 4 0 0 10 15 6 10 4 9
ข้อมูลภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ที่ วันที่บริการ สถานที่ติดตั้ง ผู้บริหาร ครู นักศึกษา จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 0 543
ข้อมูลการบริการ ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
ที่ วันที่บริการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้รับจาก จำนวนที่ได้รับจากหน่วยงาน จำนวนที่แจกให้ประชาชน
1 31 ม.ค. 2562 2 1 10 60 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 2500 2500
2 1 ก.พ. 2562 2 1 10 45 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 2600 2600
3 4 ก.พ. 2562 2 1 10 58 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 1200 1200
4 5 ก.พ. 2562 2 1 10 48 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 1400 1400
5 6 ก.พ. 2562 2 1 10 64 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 2400 2400
6 7 ก.พ. 2562 2 1 10 25 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 700 700
12 6 60 300 10800 10800