ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
ตึก 41 ภายในทำเนียบรัฐบาล
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลการบริการ ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ที่ วันที่บริการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อื่น ๆ อื่น ๆ ระบุ ปัญหาและอุปสรรค ตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมให้คำแนะนำ ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์พร้อมให้คำแนะนำ ทำความสะอาดเครื่องยนต์เพื่อลดปริมาณฝุ่น เป่ากรองอากาศ ตรวจเช็คควันดำ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
1 0 543
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้อมูลภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ที่ วันที่บริการ สถานที่ติดตั้ง ผู้บริหาร ครู นักศึกษา จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 11 ก.พ. 2562 ตึก 41 ภายในทำเนียบรัฐบาล 2 6 35 2 2 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา นายสมชาย ท่าตะเคียน คณะดำเนินงานมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี 1. ระบบไฟใหม่ทั้งหมด 2. การขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ดำเนินการลำบาก เนื่องจากตึกอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
2 12 ก.พ. 2562 ตึก 41 ภายในทำเนียบรัฐบาล 2 6 35 6 2 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา นายสมชาย ท่าตะเคียน คณะดำเนินงานมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี 1. พื้นที่ในการติดตคั้งเครื่องมีกำแพงสูงกั้นละอองน้ำจึงมีความยากลำบากในการติดตั้ง 2. ด้านบนดาดฟ้าตัวตึกมีอุปกรณ์โซล่าเซลล์ติดอยู่จึงไม่มีพื้นที่มากพอให้ติดอุปกรณ์ 3. ระบบน้ำไม่เอื้ออำนวยในการติดตั้งอุปกรณ์ 4. ตึกมีความสูงจึงมีความยากในการลำเลียงอุป
3 13 ก.พ. 2562 ตึก 41 ภายในทำเนียบรัฐบาล 2 6 35 7 2 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา นายสมชาย ท่าตะเคียน คณะดำเนินงานมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี 1. ตึกมีความสูงจึงมีความยากในการลำเลียงอุปกรณ์ขึ้นไปดำเนินการติดตั้ง
ข้อมูลการบริการ ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
ที่ วันที่บริการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้รับจาก จำนวนที่ได้รับจากหน่วยงาน จำนวนที่แจกให้ประชาชน
1 0 543
0 0 0 0 0 0