ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
ป้อมตำรวจแยกประชาอุทิศ
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ข้อมูลการบริการ ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ที่ วันที่บริการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อื่น ๆ อื่น ๆ ระบุ ปัญหาและอุปสรรค ตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมให้คำแนะนำ ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์พร้อมให้คำแนะนำ ทำความสะอาดเครื่องยนต์เพื่อลดปริมาณฝุ่น เป่ากรองอากาศ ตรวจเช็คควันดำ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
1 4 ก.พ. 2562 1 1 5 5 5 ให้บริการล้างไส้กรองท่อไอเสีย 5 0 5 5 5 0
2 5 ก.พ. 2562 1 1 5 5 5 ให้บริการล้างไส้กรองท่อไอเสีย 4 1 4 4 4 1
3 6 ก.พ. 2562 1 1 5 2 2 ให้บริการล้างไส้กรองท่อไอเสีย 2 0 2 2 2 0
4 7 ก.พ. 2562 1 1 5 4 4 ให้บริการล้างไส้กรองท่อไอเสีย 3 1 3 3 3 1
5 8 ก.พ. 2562 1 1 5 3 3 ให้บริการล้างไส้กรองท่อไอเสีย 1 2 2 3 2 2
6 9 ก.พ. 2562 1 1 5 3 3 ให้บริการล้างไส้กรองท่อไอเสีย 1 2 1 3 1 2
6 12 30 22 22 16 6 17 20 17 6
ข้อมูลภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ที่ วันที่บริการ สถานที่ติดตั้ง ผู้บริหาร ครู นักศึกษา จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 12 ก.พ. 2562 บริเวณรั้วหน้าวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 1 2 5 1 5 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นายอัฏฐวัฒน์ กฤตยาเจริญพงศ์ พ่นละอองน้ำได้ดีทั้ง 5 เครื่อง การหาตำแหน่งติดตั้งปั๊มน้ำให้เหมาะสมของเครื่องพ่นน้ำในแต่ละจุด
ข้อมูลการบริการ ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
ที่ วันที่บริการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้รับจาก จำนวนที่ได้รับจากหน่วยงาน จำนวนที่แจกให้ประชาชน
1 0 543
0 0 0 0 0 0