ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
สน.โชคชัย
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

ข้อมูลการบริการ ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ที่ วันที่บริการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อื่น ๆ อื่น ๆ ระบุ ปัญหาและอุปสรรค ตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมให้คำแนะนำ ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์พร้อมให้คำแนะนำ ทำความสะอาดเครื่องยนต์เพื่อลดปริมาณฝุ่น เป่ากรองอากาศ ตรวจเช็คควันดำ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
1 6 ก.พ. 2562 0 1 5 0 0 ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์/จักรยานยนต์ 0 0 10 6 0 10
2 8 ก.พ. 2562 0 1 5 40 0 ประชาชนให้การตอบรับดีจากการแนะนำขอวตำรวจ สน.โชกชัย บช.น.4 3 17 5 17 0 17
3 5 ก.พ. 2562 0 1 5 0 0 ติดต่อประสานงานข้อมูลขอเปิดศูนย์ให้บริการ 1 1 3 3 1 7
4 7 ก.พ. 2562 0 1 5 52 0 การให้บริการลดควันลดฝุ่นแยกทางด่วน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมมนูธรรม สน.โชคฃัย 4 17 4 21 0 17
5 9 ก.พ. 2562 0 1 5 40 0 1 23 1 3 2 23
0 10 25 132 0 9 58 23 50 3 74
ข้อมูลภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ที่ วันที่บริการ สถานที่ติดตั้ง ผู้บริหาร ครู นักศึกษา จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 6 ก.พ. 2562 สน.โชคชัย 0 2 5 1 1 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ครูปกรณ์ นาวีระ ทำงานดีมาก ขนเครื่องขึันอาคารลำบากช่องทางแคบ
2 7 ก.พ. 2562 ศูนย์ปฎิบัติการร่วมตำรวจ-ประชาชนมนูธรรม สน.โชคชัย บก.น.4 0 2 5 2 1 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ครูปกรณ์ นาวีระ ดีมาก ไม่มี/ติดตั้งง่าย
3 8 ก.พ. 2562 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขต สาทร 0 2 5 3 3 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ครูปกรณ์ นาวีระ ดีมาก ไม่มี
ข้อมูลการบริการ ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
ที่ วันที่บริการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้รับจาก จำนวนที่ได้รับจากหน่วยงาน จำนวนที่แจกให้ประชาชน
1 0 543
0 0 0 0 0 0