ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
สน.ยานนาวา
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

ข้อมูลการบริการ ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ที่ วันที่บริการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อื่น ๆ อื่น ๆ ระบุ ปัญหาและอุปสรรค ตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมให้คำแนะนำ ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์พร้อมให้คำแนะนำ ทำความสะอาดเครื่องยนต์เพื่อลดปริมาณฝุ่น เป่ากรองอากาศ ตรวจเช็คควันดำ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
1 4 ก.พ. 2562 0 1 5 0 0 ไม่มีรถเข้ารับบริการ 0 0 0 0 0 0
2 6 ก.พ. 2562 0 1 5 0 0 มีรถจักรยานยนต์รับจ้างประสงค์ที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทั้งนี้ทางสถานศึกษา ไม่ได้สำรองน้ำมันเครื 0 0 0 0 0 0
3 5 ก.พ. 2562 0 1 5 0 0 1. พื้นที่การดำเนินกิจกรรมไม่อำนวย. 0 0 0 0 0 0
4 7 ก.พ. 2562 0 1 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0
5 8 ก.พ. 2562 0 1 5 2 0 - 0 2 0 2 0 0
6 9 ก.พ. 2562 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
0 12 30 2 0 0 2 0 2 0 0
ข้อมูลภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ที่ วันที่บริการ สถานที่ติดตั้ง ผู้บริหาร ครู นักศึกษา จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 0 543
ข้อมูลการบริการ ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
ที่ วันที่บริการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้รับจาก จำนวนที่ได้รับจากหน่วยงาน จำนวนที่แจกให้ประชาชน
1 0 543
0 0 0 0 0 0