ไม่พบข้อมูลเปิดศูนย์ถาวร เปิดศูนย์ถาวรแล้ว
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา ภาค ได้รับงบประมาณ เปิดศูนย์บริการ ลงทะเบียนไลน์
13600*** วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ภาคเหนือ YES YES YES
13620*** วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ภาคเหนือ YES YES YES
13610*** วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ภาคเหนือ YES YES YES
13580*** วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ YES YES NO
13540*** วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ภาคเหนือ YES YES YES
13560*** วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ภาคเหนือ YES YES YES
13500*** วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ภาคเหนือ YES YES YES
13520*** วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ภาคเหนือ YES YES YES
13530*** วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ภาคเหนือ YES YES YES
13660*** วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ภาคเหนือ YES YES YES
13550*** วิทยาลัยเทคนิคน่าน ภาคเหนือ YES YES YES
13650*** วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ภาคเหนือ YES YES NO
13510*** วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ภาคเหนือ YES YES YES
13640*** วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ภาคเหนือ YES YES NO
13670*** วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ภาคเหนือ YES YES NO
13670*** วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ภาคเหนือ YES NO YES
13570*** วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ภาคเหนือ YES YES YES
13630*** วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ภาคเหนือ YES YES YES
13140*** วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง YES YES NO
13700*** วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ภาคกลาง YES YES NO
13710*** วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ภาคกลาง YES YES YES
13720*** วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ภาคกลาง YES YES YES
13160*** วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ภาคกลาง YES YES YES
13740*** วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคกลาง YES YES NO
13720*** วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ภาคกลาง YES YES YES
13770*** วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ภาคกลาง YES YES YES
13760*** วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ภาคกลาง YES YES YES
13150*** วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ภาคกลาง YES YES NO
13170*** วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ภาคกลาง YES YES YES
13190*** วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ภาคกลาง YES YES NO
13180*** วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ภาคกลาง YES YES YES
13730*** วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ภาคกลาง YES YES YES
13190*** วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ภาคกลาง YES YES NO
13760*** วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ภาคกลาง YES YES YES
13490*** วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YES YES YES
13490*** วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YES YES NO
13310*** วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YES YES YES
13300*** วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YES YES NO
13480*** วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YES YES YES
13390*** วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YES YES NO
13340*** วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YES YES YES
13370*** วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YES YES YES
13400*** วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YES YES NO
13311*** วิทยาลัยการอาชีพสตึก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YES YES YES
13460*** วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YES YES NO
13390*** วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YES YES NO
13360*** วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YES YES YES
13330*** วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YES YES YES
13450*** วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YES YES NO
13350*** วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YES YES YES
13430*** วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YES NO NO
13410*** วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YES YES YES
13470*** วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YES YES YES
13401*** วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YES YES NO
13320*** วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YES YES NO
13101*** วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร YES NO NO
13230*** วิทยาลัยเทคนิคตราด ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร YES YES YES
13240*** วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร YES YES NO
13120*** วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร YES YES YES
13260*** วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร YES YES NO
13130*** วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร YES YES NO
13250*** วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร YES YES YES
13220*** วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร YES YES YES
13220*** วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร YES YES NO
13210*** วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร YES YES NO
13270*** วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร YES YES NO
13130*** วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร YES YES YES
13200*** วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร YES YES YES
13105*** วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร YES YES NO
13110*** วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร YES YES YES
13101*** วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร YES YES YES
13440*** วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YES YES YES
13820*** วิทยาลัยเทคนิคพังงา ภาคใต้ YES YES YES
13901*** วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ภาคใต้ YES YES YES
13800*** วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ภาคใต้ YES YES YES
13860*** วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ภาคใต้ YES YES YES
13850*** วิทยาลัยเทคนิคระนอง ภาคใต้ YES YES YES
13802*** วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ภาคใต้ YES YES NO
13960*** วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ภาคใต้ YES YES NO
13940*** วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ภาคใต้ YES YES YES
13930*** วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ภาคใต้ YES YES NO
13840*** วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ภาคใต้ YES YES YES
13830*** วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภาคใต้ YES NO YES
13930*** วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภาคใต้ YES YES YES
13810*** วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ภาคใต้ YES YES NO
13841*** วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ภาคใต้ YES YES YES
13940*** วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี ภาคใต้ YES YES YES
13950*** วิทยาลัยเทคนิคยะลา ภาคใต้ YES YES YES
13920*** วิทยาลัยเทคนิคตรัง ภาคใต้ YES YES YES
13950*** วิทยาลัยการอาชีพรามัน ภาคใต้ YES YES YES
13910*** วิทยาลัยเทคนิคสตูล ภาคใต้ YES YES YES
13710*** วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ภาคกลาง YES YES YES
13650*** วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ภาคเหนือ YES YES YES
13420*** วิทยาลัยเทคนิคเลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YES YES YES
13750*** วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ภาคกลาง YES YES YES
13103*** วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร YES YES YES
13210*** วิทยาลัยเทคนิคระยอง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร YES YES YES
13570*** วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ภาคเหนือ YES YES YES
13630*** วิทยาลัยเทคนิคตาก ภาคเหนือ YES YES NO