สรุปผลการดำเนินงาน

แสดงข้อมูลศูนย์บริการ

ลำดับที่ ชื่อศูนย์ สถานศึกษา พิมพ์ ผลการดำเนินงาน วันที่ออกบริการ
1
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านไผ่ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 1543
6 ก.ย. 2562 55
5 ก.ย. 2562 111
4 ก.ย. 2562 177
3 ก.ย. 2562 176
2 ก.ย. 2562 231
1 ก.ย. 2562 458
31 ส.ค. 2562 335
1543
2
เขตชุมชนคุ้มบ้านขนมจีน ต.บ้านไผ่ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 456
6 ก.ย. 2562 13
5 ก.ย. 2562 91
4 ก.ย. 2562 130
3 ก.ย. 2562 163
2 ก.ย. 2562 59
456
3
ศูนย์บริการบ้านเกิ้ง วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 448
6 ก.ย. 2562 40
5 ก.ย. 2562 137
4 ก.ย. 2562 124
3 ก.ย. 2562 94
2 ก.ย. 2562 53
448
4
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพายุโพดุล ณ วัดโพธิ์ชัย วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 348
9 ก.ย. 2562 68
6 ก.ย. 2562 58
5 ก.ย. 2562 9
4 ก.ย. 2562 40
3 ก.ย. 2562 64
2 ก.ย. 2562 109
348
5
ชุมชนสมประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 292
6 ก.ย. 2562 9
5 ก.ย. 2562 91
4 ก.ย. 2562 83
3 ก.ย. 2562 74
2 ก.ย. 2562 35
292
6
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นช่วยภัยพิบัติน้ำท่วม จังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 284
14 ก.ย. 2562
6 ก.ย. 2562 82
5 ก.ย. 2562 50
4 ก.ย. 2562 66
3 ก.ย. 2562 44
2 ก.ย. 2562 25
1 ก.ย. 2562 17
284
7
ตำบลน้ำปาย วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 267
27 ส.ค. 2562 44
26 ส.ค. 2562 71
24 ส.ค. 2562 37
23 ส.ค. 2562 115
267
8
ศูนย์ชุมชนโนนสว่าง วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 231
6 ก.ย. 2562 6
5 ก.ย. 2562 81
4 ก.ย. 2562 97
3 ก.ย. 2562 20
2 ก.ย. 2562 27
231
9
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 222
5 ก.ย. 2562 29
4 ก.ย. 2562 108
3 ก.ย. 2562 85
222
10
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วิทยาลัยเทคนิคระยอง 176
6 ก.ย. 2562
5 ก.ย. 2562
4 ก.ย. 2562
3 ก.ย. 2562 176
176
11
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 115
4 ก.ย. 2562 115
115
12
ศูนย์อำเภอพนมไพร วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 100
11 ก.ย. 2562 100
100
13
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 82
1 ก.ย. 2562 37
31 ส.ค. 2562 45
82
14
ศูนย์วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 65
6 ก.ย. 2562 16
5 ก.ย. 2562 16
4 ก.ย. 2562 17
3 ก.ย. 2562 16
65
15
วัดบึงพร้าว วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 58
11 ก.ย. 2562
8 ก.ย. 2562
7 ก.ย. 2562 58
58
16
ศูนย์บ้านหนองแซง วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 39
4 ก.ย. 2562 39
39
17
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 17
3 ก.ย. 2562 17
17
18
ตำบลคำไผ่ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 11
8 ก.ย. 2562 46
7 ก.ย. 2562 55
101
19
วัดบ้านห้วยแมง ต.น้ำไคร้ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 1
10 ก.ย. 2562
9 ก.ย. 2562
8 ก.ย. 2562
7 ก.ย. 2562
6 ก.ย. 2562
5 ก.ย. 2562
4 ก.ย. 2562 1
1
20
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 0
4 ก.ย. 2562
0
21
ศูนย์ อบต.เบิก"พร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 0
0
22
หน้าวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 0
6 ก.ย. 2562
0
23
หมู่บ้านหน่อม วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 0
6 ก.ย. 2562
0
24
วัดพระศรีเจริญ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 0
0
25
โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม, วัดเนินสะอาด วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 0
0
26
อบต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 0
14 ก.ย. 2562 43
43
27
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง วิทยาลัยเทคนิคสารภี 0
12 พ.ค. 2562 46
11 พ.ค. 2562 62
5 พ.ค. 2562 40
4 พ.ค. 2562 47
28 เม.ย. 2562 43
27 เม.ย. 2562 31
269