ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน
ทีมงานบริการซ่อม จำนวน
ครูอาจารย์ 207 คน
นักเรียนนักศึกษา 558 คน
ชุมชน 0 คน
เจ้าหน้าที่ 31 คน
ฝ่ายบริหาร 29 คน
รวมทั้งหมด 825 คน
ประชาชนรับบริการ 4,629 คน
จำนวนที่บริการ 5,102 รายการ
รายการอุปกรณ์ที่ซ่อม รายการ
ยานพาหนะ
  รถจักรยานยนต์ 1,560
  รถจักรยาน 123
  รถยนต์/รถกระบะ 21
  รถอีแต๋น 14
  ยานพาหนะอื่น ๆ 3
บริการอาหาร
  บริการอาหาร 350
ยารักษาโรคเบื้องต้น
   0
ขัดล้างเครื่องประดับอัญมณี
   0
ซ่อมแซ่มบ้าน
   0
เครื่องมือประกอบอาชีพ
  เครื่องตัดหญ้า 77
  เครื่องสูบน้ำ/เครื่องเติมอากาศในน้ำ 61
  เครื่องปั่นไฟ 17
  เครื่องพ่นยา/พ่นปุ่ย 17
  เครื่องเบนซินเล็ก/เครื่องยนต์เล็ก 15
  เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว 5
  เครื่องจักรกลอื่น ๆ 4
  รถไถเดินตาม 4
เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน
  พัดลม 757
  เครื่องซักผ้า 398
  ตู้เย็น 323
  หม้อหุงข้าว 283
  โทรทัศน์ 256
  เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD 211
  เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ 189
  กาต้มน้ำ/กระทะไฟฟ้า 182
  ตู้อบ/เตาอบไฟฟ้า 98
  เตารีด 85
  เครื่องคอมพิวเตอร์ 63
  โทรศัพท์ 19
  งานเชื่อม 17
สิ่งของประเภทอื่น ๆ
  สิ่งของประเภทอื่น ๆ 158
รวมทั้งหมด 5,310


ศูนย์บริการ ที่ออกซ่อมบริการ
ที่ ศูนย์บริการ สถานศึกษา
1 สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านไผ่[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
2 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพายุโพดุล ณ วัดโพธิ์ชัย[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
3 ชุมชนสมประสงค์[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
4 ศูนย์บริการบ้านเกิ้ง[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
5 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด [ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
6 วัดบ้านห้วยแมง ต.น้ำไคร้ [ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
7 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคระยอง
8 ศูนย์บ้านหนองแซง [ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
9 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก[ส่วนกลาง] วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
10 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
11 เขตชุมชนคุ้มบ้านขนมจีน ต.บ้านไผ่[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
12 ศูนย์ชุมชนโนนสว่าง[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
13 ตำบลน้ำปาย[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
14 หน้าวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
15 หมู่บ้านหน่อม [ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
16 เทศบาลตำบลบ้านใหม่[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
17 ตำบลคำไผ่[ส่วนกลาง] วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
18 วัดบึงพร้าว[ส่วนกลาง] วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
19 ศูนย์วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
20 ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นช่วยภัยพิบัติน้ำท่วม จังหวัดขอนแก่น[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
21 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
22 ศูนย์อำเภอพนมไพร[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
23 อบต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก[ส่วนกลาง] วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
24 เทศบาลตำบลหนองผึ้ง[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคสารภี