ลำดับ ภาพศูนย์บริการ ชื่อศูนย์บริการ ซ่อม/ชิ้น สร้างอาชีพ พัฒนา จัดการข้อมูล
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
894 4 3
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
770 3 5
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
730 3 5
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
716 6 5
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
602 0 0
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
581 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) แบบถาวร ประจำจังหวัดอุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
527 4 3
ศูนย์ซ่อมสรา้งเพื่อชุมชนแบบถาวรวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร(ประจำจังหวัด)
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
520 1 1
ศูนย์บริการวิทยาลัยเทคนิคสตูล
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
513 3 1
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
511 2 0
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
506 2 0
ศูนย์ซ่มสร้างเพื่อชุมชน ถาวร วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
505 5 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แบบถาวรประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
505 6 4
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
504 3 3
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
501 2 2
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) แบบถาวร ประจำอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
471 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
445 0 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
425 1 1
ศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวร
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
425 1 0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
402 5 1
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคยะลา
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
388 3 3
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
386 2 1
ศูนย์ fix it ถาวร ประจำจังหวัดลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
379 1 1
เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
369 1 1
ศูนย์ถาวรประจำจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
358 3 5
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
353 0 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนแบบถาวรประจำจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ 2562
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
317 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
303 1 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ศูนย์ถาวรประจำจังหวัดพะเยา
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
296 4 3
ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพสตึก (แบบถาวร)
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
292 1 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรประจำจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคเลย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
285 3 1
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
258 1 1
ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
232 4 2
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
219 0 0
ศูนย์ถาวรประจำจังหวัด (วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย)
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
204 0 2
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวร ประจำจังหวัดนราธิวาส
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
172 1 1
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
171 2 2
องค์การบริหารส่วนตำบลแป้น
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
166 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรวิทยาลัยการอาชีพรามัน
วิทยาลัยการอาชีพรามัน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
154 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
140 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center)แบบถาวรประจำจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
124 0 0
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
123 3 2
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แบบถาวร
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
115 0 0
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
113 1 1
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ถาวร ประจำปีงบประมาณ 2562
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
95 1 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
78 2 1
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
77 0 0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
74 1 1
ศูนย์ Fix it Center ถาวร ประจำจังหวัด (หน่วยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์)
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
66 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนประจำจังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
56 0 0
วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยเทคนิคตาก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
55 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ถาวร ประจำจังหวัดตราด
วิทยาลัยเทคนิคตราด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
49 0 0
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคระยอง
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
46 0 0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
41 3 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรประจำจังหวัด วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
38 0 0
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
30 0 1
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ( บริการ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี )
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
25 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ศูนย์ถาวรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
13 2 2
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
4 1 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center (แบบถาวร) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
1 0 0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัดเพชรบุรี
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรวิทยาลัยเทคนิคพังงา
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วัดจันทร์ประสิทธิ์ (ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พายุโพดุล อำเภอบ้านไผ่)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) แบบถาวร ระดับจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์โรงเรียนบ้านทับปริก
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เเบบถาวร วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละการจัดการดอนตาล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER แบบถาวรประจำจังหวัด ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ถาวร Fix it center วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วัดบางใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม แบบถาวร
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรประจำจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แบบถาวร ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรประจำจังหวัดสงขลา
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0