ลำดับ ภาพศูนย์บริการ ชื่อศูนย์บริการ ซ่อม/ชิ้น สร้างอาชีพ พัฒนา จัดการข้อมูล
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
625 3 3
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
469 0 0
ศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวร
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
425 1 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
425 1 1
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
397 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
369 1 1
ศูนย์ fix it ถาวร ประจำจังหวัดลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
350 1 1
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
305 2 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ศูนย์ถาวรประจำจังหวัดพะเยา
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
296 4 1
ศูนย์บริการวิทยาลัยเทคนิคสตูล
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
280 0 0
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
198 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวร ประจำจังหวัดนราธิวาส
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
172 1 1
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคยะลา
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
104 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรวิทยาลัยการอาชีพรามัน
วิทยาลัยการอาชีพรามัน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
103 0 0
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
102 3 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ซ่อมบริการรถจักรยานกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
101 0 0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
100 0 0
ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
83 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนประจำจังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
56 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรประจำจังหวัด วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
38 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แบบถาวร
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
35 0 0
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
19 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ศูนย์ถาวรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
13 2 2
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสรา้งเพื่อชุมชนแบบถาวรวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร(ประจำจังหวัด)
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) แบบถาวร ประจำจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แบบถาวรประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 2 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) แบบถาวร ประจำจังหวัดอุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER แบบถาวรประจำจังหวัด ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยเทคนิคตาก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคเลย
วิทยาลัยเทคนิคเลย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่มสร้างเพื่อชุมชน ถาวร วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพสตึก
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ถาวรประจำจังหวัด (วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย)
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ถาวรประจำจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการ FIX IT CENTER วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0