ลำดับ ภาพศูนย์บริการ ชื่อศูนย์บริการ ซ่อม/ชิ้น สร้างอาชีพ พัฒนา จัดการข้อมูล
ศูนย์ศาลาประชาคมบ้านมะเริง ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
983 0 0
เทศบาลตำบลแม่อาย
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
755 0 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจีน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
656 1 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่บ้านเกาะเคี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
645 8 0
ต.หนองแดง
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
559 1 1
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยจากพายุโซนร้อน​
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
559 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลหนองสังข์
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
538 7 3
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
530 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
515 3 3
ชุมชนวัดดีดวด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
512 16 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนวัดหลวงพ่ออี๋ (สัตหีบ)
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
507 5 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
487 0 2
เทศบาลตำบลสันกำแพง
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
484 1 1
เทศบาลตำบลปากนคร
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
483 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
480 4 4
เทศบาลตำบลหนองหล่ม
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
463 4 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนบ้านป่าบง บ้านแม่ข้าวต้ม และบ้านสันถนนใต้
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
462 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
454 7 5
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้าง
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
438 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
436 6 3
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
435 6 1
ศูนย์ศาลาเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอกาบัง ตำบลกาบัง
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
434 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
434 4 3
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลตากออก
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
425 2 4
ศูนย์บริการเทศบาลตำบลท่าลาน
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
423 5 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
421 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
404 7 1
เทศบาลตำบลพุมเรียง
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
402 1 1
ศูนย์ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
395 1 1
เทศบาลตำบลควนโพธิ์
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
393 4 1
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
393 2 2
องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
391 2 2
องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
390 1 1
เทศบาลตำบลพระซอง
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
388 1 1
อบต.แม่ทา
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
385 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตำบลเชียงหวาง
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
383 6 1
ชุมชนหลังวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
383 6 1
ศูนย์เทศบาลตำบลนาคู
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
382 1 1
ศูนย์ชุมชนหนองใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
380 4 2
ศูนย์เทศบาลตำบลห้วยลาน
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
379 6 2
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
378 2 1
โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
375 11 1
องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
375 6 6
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
372 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
371 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
368 1 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
363 2 2
ศูนย์โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
362 3 0
ศูนย์ตำบลท่าข้าม
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
361 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลราชธานี ตำบลราชธานี
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
361 1 1
ที่ทำการชุมชนอิสลาม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
357 18 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
355 1 1
ศูนย์อบต.วังทอง
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
351 2 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
351 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
350 1 2
ศูนย์ที่ 1 วัดสิงห์คูยาง วัดราชวันทนาราม และวัดวังจั่น
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
348 1 5
ศูนย์ตำบลบ้านขวาง
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
347 2 1
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
346 1 1
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
346 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
344 5 6
ศูนย์ชุมชนช้างกลาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
343 8 2
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
343 6 3
เทศบาลตำบลทับยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
342 6 3
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ ณ โรงเรียนวัดหนองแหวน
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
342 3 1
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
341 3 2
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตำบลบ้านโคก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
339 6 1
ศูนย์วัดวังก์วิเวการาม
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
339 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
338 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
338 0 0
ศูนย์ศาลาประชาชนหมู่บ้านต้นผึ้ง
วิทยาลัยเทคนิคตาก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
337 0 0
เทศบาลตำบลรูสะมิแล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
337 2 2
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
333 5 1
องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
332 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ตำบลหนองกะท้าว
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
332 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติ
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
332 4 2
อาชีวะบริการ ตำบล จะทิ้งพระ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
332 2 0
ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ 3 ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
331 1 1
เทศบาลตำบลสระยายโสม
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
331 8 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโจด
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
330 1 3
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
330 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) Thailand 4.0 ชุมชนกำแพงทองพัฒนา
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
330 8 3
เทศบาลตำบลโนนดินแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
330 4 3
ศูนย์สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
327 5 6
ศูนย์เทศบาลตำบลนาโสก
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
325 6 1
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
325 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
324 4 4
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
323 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
323 1 1
ศูนย์ ตำบลสารภี
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
322 2 2
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
322 1 1
ศูนย์ตำบลบ้านกลาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
322 1 1
โรงเรียนดงประคำพิทยาคม หมู่ที่ 6 ต.ดงประคำ
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
322 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
321 1 1
ศูนย์ตำบลโคกมั่งงอย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
320 2 0
ศูนย์บริการ อบต. ประชาพัฒนา วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
320 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลจำปาขัน
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
320 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลหนองลาด
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
320 1 1
ตำบลหนองแก้ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
320 2 1
ศูนย์วัดเนินโพธิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
319 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
319 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลบึงเนียม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
319 3 2
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
318 3 4
ศูนย์ที่ว่าการอำเภอแหลมงอบ
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
315 1 1
ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
314 2 0
ศูนย์เทศบาลตำบลกุดสิม
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
314 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
313 6 4
ศาลาหมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้ำใส ตำบลบ้านนา
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
313 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
313 1 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
313 0 2
ศูนย์บริการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ศูนย์ที่ 1
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
313 8 2
ศูนย์เทศบาลตำบลพอกน้อย
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
312 2 0
อบต.หนองปากโลง
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
312 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
311 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลร่มเกล้า, องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง, องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
311 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลยางคราม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
311 1 1
ศูนย์อบต.เจาทอง
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
310 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
310 2 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
309 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
309 5 4
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
308 1 1
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
307 1 1
เทศบาลโคกสูง ตำบลโคกสูง
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
306 2 0
ศูนย์เทศบาลตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
306 3 3
เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
305 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
305 6 4
ศูนย์ ตำบลป่าเซ่า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
305 1 1
ศูนย์ดอนใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
305 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
305 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
305 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
304 1 1
โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
304 1 1
เทศบาลตำบลดอนเขือง
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
303 0 2
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
303 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
303 6 1
ศูนย์วัดวังตะคร้อ ตำบลเมืองเก่า
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
303 4 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
302 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
302 4 1
อบต.เขาพระบาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
302 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
302 2 2
อาคารอเนกประสงค์วัดพิกุลทอง
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
301 1 1
วัดบ่อแร่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
301 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
301 8 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ ตำบลป่าไร่
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
301 1 1
ศูนย์ชุมชนเจริญพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
301 6 1
ศูนย์เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
300 7 4
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) Thailand 4.0 ชุมชนวิจิตรสัมพันธ์
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
300 8 5
ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
300 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
300 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
วิทยาลัยการอาชีพพล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
300 3 2
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
300 5 4
ศูนย์เทศบาลตำบลไทรโยค
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
297 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
296 5 1
เทศบาลตำบลฝายกวาง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
294 0 1
ศูนย์ที่ 2 วัดลิ้นทอง วัดราษฎร์อุษาราม และวัดโป่งยอ
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
294 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ เทศบาลเมืองอรัญญิก
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
294 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
294 1 1
เทศบาลตำบลนาโหนด
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
290 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
289 2 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
289 1 1
ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง หมู่ที่6
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
286 0 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
285 1 1
ชุมชนวานิชสัมพันธ์ ณ ศาลเจ้าฮ้อนหว่อนกุง (ศาลเจ้าโรงเกือก)
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
285 4 10
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
284 12 5
ศูนย์อบต.แหลมทอง
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
282 2 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
281 4 3
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านแม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
280 6 12
ศูนย์องค์การบริหารตำบลม่วงหมู่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
278 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
278 4 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
278 0 2
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
277 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
276 1 0
ตำบลสนามชัย
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
275 11 3
ศูนย์เทศบาลตำบลทากาศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
272 1 1
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand )
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
271 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเปือย
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
271 5 1
ศูนย์เทศบาลตำบลเถินบุรี
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
269 1 1
ศูนย์ชุมชนหมู่บ้านหนองไม้หนองไม้แก่น ตำบล ปากตะโก
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
268 1 1
ศูนย์ตำบลสำโรง
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
267 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
266 1 1
ศูนย์บ้านคำคันโซ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
265 2 4
ศูนย์เทศบาลตำบลโคกสูง
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
265 4 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
257 1 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
256 5 1
ศูนย์บริการเทศบาลตำบลแม่ยม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
255 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
255 1 3
เทศบาลตำบลโรงช้าง
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
253 1 1
หัวเสือ-ดอนไฟ
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
253 15 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านงิ้ว
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
253 3 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER อบต.ปลาปาก
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
253 1 1
เทศบาลตำบลวังหิน
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
251 1 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลธำมรงค์
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
248 2 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
247 5 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
245 5 2
ศูนย์ อบต.แคนใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
244 1 2
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
244 2 3
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
243 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
240 3 1
ศูนย์เทศบาลตำบลโนนท่อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
239 8 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
239 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
237 4 1
ศูนย์ซ่อมสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
วิทยาลัยการอาชีพลอง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
236 0 6
ศูนย์ซ่อมสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
232 2 1
ศูนย์กุดตาเพชร
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
231 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
229 3 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) บ้านด่าน
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
227 1 1
ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
227 0 0
เทศบาลตำบลบางหมาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
226 2 1
ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
226 1 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
224 10 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) อบต.เมืองไผ่
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
224 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
223 0 0
เทศบาลตำบลงิม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
222 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ศูนย์ 1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
221 1 1
ศูนย์ตำบลคำเตย
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
220 0 1
บ้านแหลมยางนา หมู่ที่ 4
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
219 1 1
ศูนย์หมู่บ้านห้วยปากคอก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
218 6 6
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านนา
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
218 0 0
วัดเขาพระ ตำบลเขาพระ
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
217 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลซาง
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
214 1 1
เทศบาลตำบลเบิกไพร
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
211 4 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
209 0 0
Fix it Center เทศบาลตำบลเทพนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
209 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
208 1 1
ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองแพ ม.6 ต.เนินทราย
วิทยาลัยเทคนิคตราด
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
207 1 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
207 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
206 0 1
ศูนย์ชุมชนบ้านมะม่วงขาว
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
205 0 0
บ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
204 4 2
เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
203 5 1
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
201 1 1
อาคารอเนกประสงค์ บ้านคลองทราย ตำบลแม่ลาน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
199 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
197 0 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
195 4 3
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลพ้อแดง
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
195 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
195 0 0
ศูนย์บ้านพังปริง
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
195 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
193 1 1
ศูนย์ศิลาลาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
192 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
191 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
190 0 0
พัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ณ ตำบลศรีเตี้ย
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
190 0 0
ศุนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
188 1 1
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
188 0 0
ศูนย์ อบต.เกาะเพ็ชร
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
184 0 0
เทศบาลตำบลเกาะแต้ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
184 6 6
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
183 3 1
ศูนย์เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
183 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนก
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
181 2 2
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
176 2 1
ศูนย์หนองระเวียง
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
174 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน พื้นที่ตำบลห้วยแม่เพรียง
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
173 0 0
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิินสัตหีบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
172 2 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านในไร่
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
172 1 2
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
171 7 1
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
168 6 0
ศูนย์บ้านหน้าสตน
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
167 0 0
ศูนย์วัดศรีดอนชัย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
166 1 1
เทศบาลตำบลบ้านกรด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
166 2 2
ศูนย์ชุมชนหมู่บ้านเบญจรงค์
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
164 3 3
บ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
164 4 1
บ้านเอื้ออาทรบางโฉลง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
161 4 1
ศูนย์เขาพังไกร
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
160 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
160 7 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปิ๊ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
160 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
160 9 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
156 11 3
ศูนย์เทศบาลตำบลแม่นะ
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
155 4 3
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพราน
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
153 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
152 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
152 1 1
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand4.0) เทศบาลตำบลบางลึก
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
152 1 1
ศูนย์หมู่บ้านคลองโชน หมู่3 ตำบลช่องไม้แก้ว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
150 0 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
149 1 1
ศูนย์บ้านแพะหนองบ่อ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
146 3 7
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2562
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
146 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
145 0 0
ราษีไศล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
143 1 1
ศูนย์โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
143 3 3
ศูนย์บ้านหนองหญ้าปล้อง อบต.โพนเพ็ก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
141 2 4
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
140 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลปรุใหญ่
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
139 4 1
ศูนย์บ้านเขาสูง หมู่ 4 ตำบลยางสาว
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
138 1 0
ศูนย์บ้านซับตะแบก หมู่ 5 ตำบลยางสาว
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
138 1 0
ศาลาประชาคม SML หมู่ที่ 1 วัดหนองเกตุใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
134 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งพยอม
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
133 4 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านท่าแตง
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
131 2 2
ศูนย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
130 12 12
ศูนย์บริการเทศบาลตำบลดอนทราย
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
127 0 0
ศูนย์สังเม็ก
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
126 1 1
ศูนย์วัดหนองแตน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
124 0 0
ศาลเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
124 0 1
ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
123 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก (ศูนย์ที่ 1 )
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
123 1 1
ศูนย์วัดพระอานนท์
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
121 0 0
ศูนย์เทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักชีนารีวงศ์)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
121 2 0
เทศบาลตำบลหนองบัว
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
119 6 1
ศูนย์บ้านน้ำพร้าว ตำบลไทรย้อย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
118 0 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
118 1 1
ศูนย์วัดบ้านยาง
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
117 0 1
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
117 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
117 3 0
ศูนย์ชุมชนหน้าเมือง ตำบลหน้าเมือง
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
117 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
114 3 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
113 1 0
ศาลาประชาคม บ้านหนองเกตุน้อย หมู่ที่ 6 หนองปลาไหล
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
112 1 1
ศูนย์บ้านโนนค้อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
109 3 2
ศูนย์เทศบาลตำบลเขาท่าพระ 2562
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
109 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลประดาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
108 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
108 0 0
ศูนย์วัดเจดีย์งาม
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
107 0 1
ณ ศูนย์บ้านหนองนาคำ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
106 6 5
ศูนย์เทศบาลตำบลหนองขาว
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
106 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง (ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4)
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
102 0 0
เทศบาลตำบลแม่กุ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
102 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง (ณ วัดทุ่งปาจาน)
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
102 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลธรรมามูล 2562
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
100 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง (ณ วัดดงขวาง)
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
100 0 0
ศูนย์โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
100 0 0
ศูนย์ตำบลบ้านผึ้ง
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
98 0 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลมิตรภาพ
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
98 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
96 2 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
96 3 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
90 1 0
ศูนย์หนองสูงใต้
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
90 0 0
ศูนย์ศาลาหมู่บ้านบ้านตรอกตะแคง
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
90 0 0
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
87 0 0
ศูนย์ท่าสาป ณ ลานเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
86 1 0
โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
85 2 2
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
83 0 0
ศูนย์สำนักงานเทศบาลตำบลปราสาท
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
82 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
80 2 4
องค์การบริหารเปลี่ยน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
80 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
79 0 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
75 5 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
75 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
72 9 0
ศูนย์เทศบาลตำบลท่าช้าง
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
72 0 0
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
65 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
65 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์ไทยพุทธศิลป์ 2 บ้านปุงยาม
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
60 4 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ศูนย์ที่ 1 ตำบลหนองหิน )
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
57 1 0
หมู่ที่ 1 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
54 0 0
ศูนย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
53 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
50 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
49 1 1
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
49 0 0
ศูนย์บริการ อบต.แงง
วิทยาลัยการอาชีพปัว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
48 0 0
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ท้องสนามหลวง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ส่งรายงานเรียบร้อย ถูกต้อง
41 5 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด หมู่ 7
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
41 0 0
วัดชลประทานห้วฝาย
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
40 0 1
ศูนย์องค์บริหารส่วนตำบลบ้านบาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
38 0 1
บ้านหนองมะนาว หมู่ 15
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
37 0 0
ตำบล แม่เมาะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
36 0 0
ศูนย์บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
36 0 0
เทศบาลตำบลมะขาม
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
34 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลพลวงสองนาง
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
33 2 2
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) แม่ตื่น อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
วิทยาลัยเทคนิคตาก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
32 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
28 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตร
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
27 0 0
เทศบาลตำบลหัวนาคำ
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
26 0 0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
26 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลดงป่าคำ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
24 0 0
เทศบาลตำบลหัวทะเล
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
23 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
23 1 1
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตำบลผือฮี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
22 0 0
บ้านหนองโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
21 1 4
ศูนย์ซ่อมสร้างบำรุงจักรยานภายใต้กิจกรรมปั่นจักรยาน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
18 0 0
ศูนย์วัดกำแพงดิน
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
16 0 0
ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลทุ่งหวัง
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
14 0 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
11 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
10 0 0
ศูนย์บริการตำบลเขาจ้าว
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
9 1 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
9 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลวังสมบูรณ์
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
6 0 0
โรงเรียนปอแดงวิทยา
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
5 1 1
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
5 0 0
ศูนย์วัดท่าเยี่ยม
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
4 0 0
ศูนย์วัดหนองปล้อง
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
4 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตำบลนาใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
4 0 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลทับทัน
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
3 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
1 0 0
ศูนย์ตำบลบางเจ้าฉ่า
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
1 0 0
ศูนย์ชุมชนบ้านบน
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
1 0 0
อบต.หมื่นไวย
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลชะมาย
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลอ่างคีรี
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลลำปำ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชนบางหญ้าแพรก
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์อำเภอบรรพตพิสัย
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์โรงเรียนบ้านเขาดิน ( แสงสว่างวิทยา )
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อบต.นาทับ
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลท่าข้าม
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการชุมชนวังโสม ถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล3) แขวงหัวหมาก
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชนบ้านควน
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์มัสยิดยำอุ้ลอิควาน
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลท่าน้ำอ้อย
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำขาว
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าป้อง
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
บ้านส่องตาเเล
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์โรงเรียนบ้านป่าบง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อบต.แม่คะ
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชนตำบลหนองบ่อ
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศาลาหมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์ทวี
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลนครรังสิต
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลเมยวดี ๒๕๖๒
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ูศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ตำบลเกาะเพชร หมู่ที่.8 บ้านเนินหนองหงส์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลห้างฉัตร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลอำเภอบัวเชด
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์สำนักงานเทศบาลตำบลวังหงส์
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลสันมะค่า
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลท่าจำปา
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลย่านยาว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลหนองบัว
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 1
ศูนย์เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลดอนตาล,เทศบาลผาสุก
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าประดู่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการเขตบางพลัด 3 ชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการตำบลปากน้ำปราณ
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลหนองล่อง
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลพระแท่น
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ตำบล สบป้าด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชนรวมน้ำใจ
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการซ่อมสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อบต.เทพเสด็จ
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โรงเรียนบ้านนาคอก
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 0
ศูนย์เทศบาลนครระยอง
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลเขาพระงาม
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บ้านทะเลทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 8 2
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลดงครั่งน้อย
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลโพธิ์วงศ์
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม บ้านสันถนนใต้ หมู่ที่ 2
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลหนองบัว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลคำก้าว
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 1
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลเมืองพิจิตร
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการตำบลหนองตาแต้ม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์อพยพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ ตำบลโนนทัน
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมเพื่อชุมชน ซ่อมเครื่องหนัง
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการซ่อมสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลราชกรูด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลกงหรา
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์หมู่บ้านหนองกะจะ
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลกุดจับ
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ชุมชนมัสยิดอิดฮารด์อูลูมุดดีน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ศูนย์ที่ 2
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลสามสวน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านหนองเต่าดำ ตำบลบ้านเลือก
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์การท่องเที่ยวบ้านถ้ำผึ้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลรูสะมิแล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลแม่คำมี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศุนย์บริการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบางวัว
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์นิคมคำสร้อย
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลลำสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วัดท่างอย
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลละลาย
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์หมู่บ้านทุ่งมะเซอย่อ หมู่ 4 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลวังใหม่
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ชุมชนหมู่บ้านจิตรา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลไร่น้อย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนโคกย่าง
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมเพื่อชุมชน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ชุมชนวัดเทพธิดาราม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 15 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ สน.สำราญราษฎร์
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
โครงการ Fix It Center อาชีวอาสาลดควันลดฝุ่น (สน.บวรมงคล)
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลรูสะมิแล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บ้านท่าศิลา
วิทยาลัยการอาชีพละงู
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ ตำบลกุดดินจี่
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลเมืองสตูล
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วยตำบลยางตลาด
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 1
ชุมชนหมู่บ้าน เค.ซี 5
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
กะปาง
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศาลาประชาคมบ้านโนนสูง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 2
ศูนย์ อบต.นาทับไฮ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ เทศบาลตำบลเทพวงศา
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
Fix it Center องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วัดบึงทุ่งหลวง ตำบลบลทุ่งหลวง
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บันนังสตา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 0
แฟลตทหารเรือ
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบานา
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคำผง หมู่ 1 ถนนหลวงสาย 2262 ตำบลคำผง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโรงเรียนบ้านดู่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลเกาะสุกร
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ณ สถานีตำรวจนครบาลค้างพูล
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ทุ่งหว้า
วิทยาลัยการอาชีพละงู
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลเทพคีรี
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ อบต.แม่เลย์
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ชุมชนหมู่บ้านธรากร
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะอง (โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์)
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อบต.จอมศรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ อบต.ทุ่งหลวง
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะเคียน
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลป่าสัก
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand4.0) องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านยวด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลกกโก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
โรงเรียนท่านครญานวโรภาสอุทิศ
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
หมู่บ้านพูน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 4 3
เทศบาลเมืองปากพูน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ตำบลอ่างศิลา
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลป่างิ้ว
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตำบลห้วยใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 2 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ (วัดท่าพระเจริญพรต)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลอุดมธัญญา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์โรงเรียนท่าตะคร้อ
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 3 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ หมู่บ้าน กม.4 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนบ้านนาขาม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเข่าย่า
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลถนนใหญ่
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 4 4
ศูนย์องค์การริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลศาลา
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
บ้านเขาหินซ้อน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน หมู่2 บ้านนาตาปะขาว
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ ตำบลร่วมจิต
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ บ้านป่ายาง หมู่ที่ 2
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหาส่วนตำบลหนองอิรุณ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ตำบลละหาล อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศาลาอเนกประสงค์วัดขนอน
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ตำบลท่าตูม
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ บ้านธาตุ หมู่ 1 ตำบลธาตุ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลท่าพระ
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการ อบต.เจดีย์ชัย
วิทยาลัยการอาชีพปัว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ชุมชนท่าเตียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมเพื่อชุมชน ซ่อมมุ้งลวด
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ การทำพิมเสนน้ำ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ปากชม
วิทยาลัยเทคนิคเลย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน
วิทยาลัยการอาชีพสอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบางผึ้ง
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลด่านช้าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนบ้านหนองบัวสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านสาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
หมู่บ้านมาบกราด
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ อบต.แก้งไก่
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลเกาะคา
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู หมู่1 บ้านดอนยายหนู
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก หมู่4 บ้านหนองบัว
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์การเรียนรู้บ้านพรุสมภาร
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลเมืองมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหล่มเก่า
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center บ้านทรายแดง
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลสวนหลวง
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลเกาะจันทร์
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 1
ศูนย์ซ่อมเพื่อชุมชน ซ่อมเบาะรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ การทำกระเป๋าใส่เศษสตางค์
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลสะเตงนอก (fix it center thailand 4.0)
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 10 3
ศูนย์ชุมชนทรัพย์บุญชัย
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านนา
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บ้านตะโกล่าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ศูนย์ที่ 2 ตำบลดินดำ )
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลสามโก้
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลบ้านใหม่
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลห้วยยาง
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศาลาอเนกประสงค์ห้วยไก่ต่อ
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ตำบลบ้านแยง
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ อบต.เบิก"พร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลแหลมสิงห์ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ บ้านกู่ หมู่ 1
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บ้านพระ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
บ้านพงษ์ศักดิ์
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริการส่วนตำบลสองห้อง
วิทยาลัยการอาชีพฟากท่า
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทศบาลตำบลพวา ณ โรงเรียนบ้านเนินจำปา
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างอำเภอไชโย
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบางพระ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลหนองเรือ
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไก่
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 1
องค์การส่วนบริหารตำบลลาดใหญ่
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตำบลสวาท
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
วิทยาลัยการอาชีพสอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วัดมณีโชติ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าแฝก
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ อบต.บางจาก
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลแป้น
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคำสร้างเที่ยง
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี (บ้านดอน)
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลเชิงเนิน
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center บ้านหินช้าง
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ที่ ๒ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวโกรก หมู่ที่ 5
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหาส่วนตำบลหนองรี
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลท่าบุญมี
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลบางเสาธง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลแม่ลอย ศาลาสนามสอบธรรมะหมู่บ้านเกี๋ยงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลอย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการพัฒนานวัฒกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน(Top Up) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท้
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลบางกะดี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วัดโพธิ์พุฒตาล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชขวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโพตลาดแก้ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 7 0
ศูนย์โรงเรียนวัดบ้านพริก
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลแสนภูดาษ
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อาชีวะบริการตำบลทำนบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลบ้านนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 2 2
ศูนย์โรงเรียนบ้านดอนสง่า
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เนินขาม
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วัดหาดเสือเต้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลดอนหัน
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาวา
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลทุ่งลาน
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง ณ โรงเรียนวัดขุนซ่อง
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลวังผาง
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลบ้านทุ่ม
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ วัดขามตาก ตำบลนาแซง
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลภูปอ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การส่วนบริหารตำบลบ้านปรก
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตำบลกุดแห่
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลกลางหมื่น
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 0
ศูนย์เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลท่าสีดา ๒๕๖๒
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 5 1
เทศบาลตำบลคลองปราบ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ อบต. แก่งเค็ง
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ริมกก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ท้องสนามหลวง
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อบต.สามพระยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
วิทยาลัยการอาชีพลอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center เกาะพยาม
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อบต.ทุ่งขมิ้น
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER อบต.มหาชัย
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์หนองฮาง
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยเทคปักธงชัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
บ้านหัวฝาย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ตำบลตลาด
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลโคกภู
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการบ้านรังนก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริการส่วนตำบลเสนา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 8 2
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์Fix it Center องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ตำบลหินเหล็กไฟ
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลปงยางคก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลนครขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลอำเภอไชยปราการ
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชนตำบลบางเลน
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลวิศิษฐ์
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตำบลกุดน้ำใส
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และผลกระทบจากพายุ ปาบึก
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลบ้านกลาง
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 3 5
ศูนย์การเรียนรู้บ้านท่าฉัตรไชย
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
1 ศูนย์ อบต.ปกาสัย 2 ศูนย์ อบต.อ่าวนาง 3.ศูนย์ อบต.ทรายขาว
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริส่วนตำบลบ้านลาน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชนวัดวิจิตรการนิมิตร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลเขางู
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลคำใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 1
องค์การบริหารส่วนตำบลตุยง
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0